TANARCRESTIN.net
 
Forum | Regulament | Cautare | Inregistrare | Login

Nu esti conectat.

tcForum/Crestinismul/Isus Hristos Moderat de +Archangel+, Old  
Autor
Mesaje Pagini:  1 2 3 4 5 6 ... 8
vaxaly
membru

Locatie: Bucuresti
Inregistat: 28/03/05

hunter a scris:

Cum se spune corect: Iisus sau Isus? V-as ruga sa motivati.


Iisus e corect daca faci transliterarea din greaca. Iesous. "e" devine i si "ou" devine u.


_______________________________________
"Nu de aripi are nevoie spiritul omenesc, spune Bacon, ci de plumb. Cu prea mare usurinta se avanta in cele mai inalte abstractiuni pierzand orice contact cu omenescul si realitatea."

26/03/07 11:56

Site web  
filip
membru

Inregistat: 27/04/05
Am să vă încerc puţin răbdarea cu postarea unui articol destul de lung despre genealogia lui Isus, pe care l-am tradus ceva mai demult.

  Am observat interesul pentru acest subiect la topicul despre Solomon. Sincer aş fi preferat ca discuţia despre Isus să se facă sub umbrela topicului despre personaje biblice, ca să fie mai logic accesibil. Dar, mă mulţumesc dacă e tolerat şi aici. Cine o să aibă nervi, plăcere şi noroc să dea peste el, o să-l poată citi.
 
  Avertisment: articolul conţine şi interpretări simbolice şi numerologice care pot fi discutabile. Am dorit însă să-l păstrez în forma dată de autori. Menţionez că unele încredinţări în sensul acelor interpretări le împărtăşesc şi eu, dar nu le declar ca principii sau adevăruri complet valabile şi demonstrabile.

  Lectură plăcută!

Ultima modificare de Filip. (23/04/07 00:40)


23/04/07 00:19

Site web  
filip
membru

Inregistat: 27/04/05
Genealogia lui Isus
comentarii traduse din Recovery Version

  Biblia este Cartea Vieţii, iar această viaţă este persoana vie cea mai minunată şi atotcuprinzătoare - Isus Hristos. Vechiul Testament oferă portretul arhetip şi profetic al acestei persoane ca Cel ce vine. ÃŽn Noul Testament această persoană a sosit. Prima pagină a Noului Testament, care ne prezintă această minunată persoană, ne oferă genealogia Sa. Această genealogie poate fi privită ca un rezumat al Vechiului Testament care la rândul lui este genealogia detaliată a lui Hristos.

Genealogia din Evanghelia după Matei

  Pentru a înţelege genealogia din Matei este nevoie să urmărim originea şi istoria fiecărui incident.
  Hristos, persoana centrală minunată a întregii Biblii, este atotcuprinzător, prezentând mai multe caracteristici. La începutul Noului Testament se prezintă patru biografii care schiţează cele patru caracteristici principale ale lui Hristos:
1. Evanghelia după Matei mărturiseşte că El este Regele, Hristosul lui Dumnezeu profeţit în Vechiul Testament, Care aduce regatul lui Dumnezeu pe pământ.
2. Evanghelia după Marcu ne spune că El este Slujitorul lui Dumnezeu, lucrând cu credincioşie pentru Dumnezeu. Relatarea lui Marcu este foarte simplă, deoarece un slujitor nu justifică o înregistrare foarte detaliată.
3. Evanghelia după Luca ne prezintă o imagine completă a Lui ca singurul om curat şi normal care a trăit vreodată pe pământ; fiind un astfel de om, El este Salvatorul întregii omeniri.
4. Evanghelia după Ioan ÃŽl descoperă ca fiind Fiul lui Dumnezeu, adică ÃŽnsuşi Dumnezeu, care este viaţă pentru poporul lui Dumnezeu.

  Dintre cele patru Evanghelii, Matei şi Luca au câte o înregistrare a genealogiei, pe când Marcu şi Ioan nu au o astfel de genealogie.
– Pentru a mărturisi că Isus este Regele, Hristosul lui Dumnezeu profeţit în Vechiul Testament, Matei trebuie să ne prezinte trecutul şi starea acestui Rege, să demonstreze că El este succesorul potrivit la tronul lui David.
– Pentru a demonstra că Isus este un om curat şi normal, Luca trebuie să prezinte generaţiile din care provine acest om, să demonstreze că El este calificat să fie Salvatorul omenirii.
– Pentru relatarea vieţii unui slujitor Marcu nu are nevoie să ne prezinte originea Sa.
– Pentru a dezvălui că Isus este ÃŽnsuşi Dumnezeu, nici Ioan nu are nevoie să ne prezinte genealogia Sa umană; mai degrabă el declară că, fiind Cuvântul lui Dumnezeu, El este ÃŽnsuşi Dumnezeu de la început.
==========================================================

„Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.“ (Matei 1:1)

Regatul în care Hristos este Rege, este alcătuit din fii lui Avraam, cuprinzându-i aici atât pe fii săi trupeşti cât şi pe cei prin credinţă. Prin urmare, genealogia lui Hristos din Matei începe cu Avraam, tatăl poporului ales, şi nu cu Adam, tatăl întregii omeniri.

ÃŽmpărăţia lui Dumnezeu nu este alcătuită din întreaga omenire provenită din Adam, ci din poporul ales prin Avraam, care îi cuprinde atât pe israeliţii după trup (Rom. 9:6-8), cât şi pe credincioşii în Hristos (Gal. 3:7, 9, 29).

Pentru a demonstra prin relatarea genealogiei Sale că Isus este omul potrivit pentru a fi Salvatorul omenirii, Luca urmăreşte genealogia Sa până la Adam, prima generaţie a omenirii.

ÃŽn genealogia lui Isus oferită de Luca, în care se demonstrează că El este un om, nu se menţionează titlul Hristos (Luca 3:23-38). ÃŽnsă în genealogia lui Hristos oferită aici de Matei, care demonstrează că El este Regele, Hristosul lui Dumnezeu, titlul Hristos este subliniat în mod repetat (v. 1, 16, 17).

Solomon este reprezentarea lui Hristos ca fiu al lui David, Acela care moşteneşte tronul şi împărăţia lui David (2 Sam. 7:12-13; Luca 1:32-33). ÃŽn calitatea sa de arhetip al lui Hristos Solomon a făcut două lucruri principale:
– a construit templul lui Dumnezeu în regat (1 Împ. 6:2);
– a rostit cuvintele înţelepciunii (1 ÃŽmpăraţi 10:23-24; Mat. 12:42).
Hristos, împlinind acest arhetip, construieşte acum templul real al lui Dumnezeu (Biserica) în ÃŽmpărăţia lui Dumnezeu, şi ne-a vorbit cuvintele înţelepciunii.

Isaac este portretizarea lui Hristos ca fiu al lui Avraam, Acela care moşteneşte promisiunea şi binecuvântarea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Avraam (Gen. 22:17-18; Gal. 3:16, 14). Isaac de asemenea, ca arhetip al lui Hristos, a făcut două lucruri principale:
– a fost ascultător de tatăl său până la moarte şi a fost înviat din morţi (Gen. 22:9-10; Evr. 11:19);
– a luat ca soţie pe Rebeca, o femeie dintre Neamuri (Gen. 24:67).
Hristos, împlinind acest arhetip, a fost dat la moarte şi jertfit lui Dumnezeu şi a fost înviat din morţi, şi El îşi ia Biserica Sa ca soţie dintre Neamuri.
==========================================================

„Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui;“ (Matei 1:2)

Avraam a născut opt fii (Gen. 16:15; 21:2-3; 25:2). Dintre aceştia opt, numai Isaac este considerat ca sămânţa promisă (Rom. 9:7-8). Prin urmare, Hristos este urmaşul său, pentru a împlini promisiunea lui Dumnezeu făcută lui Avraam şi lui Isaac (Gen. 22:18; 26:4).

Isaac a născut doi fraţi gemeni, pe Esau şi pe Iacov (Gen. 25:21-26), însă doar Iacov a fost ales de Dumnezeu (Rom. 9:10-13). Prin urmare, Hristos este urmaşul său pentru a împlini promisiunea lui Dumnezeu făcută lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov (Gen. 22:18; 26:4; 28:14).

Dreptul prin naştere al seminţei promise constă dintr-o îndoită măsură din pământuri, preoţie şi regalitate. Ruben, ca întâi născut al lui Iacov ar fi trebuit să moştenească acest drept prin naştere. Dar datorită pângăririi sale el a pierdut acest drept prin naştere (Gen. 49:3-4; 1 Cron. 5:1-2).
– îndoita măsură din pământuri i-a revenit lui Iosif prin cei doi fii ai săi, Manase şi Efraim (Ios. 16-17);
– preoţia i-a revenit lui Levi (Deut. 33:8-10);
– iar domnia (regalitatea) i-a fost atribuită lui Iuda (Gen. 49:10; 1 Cron. 5:2).
Prin urmare Hristos, Regele împărăţiei lui Dumnezeu, este un urmaş al lui Iuda (Evr. 7:14); în această calitate El moşteneşte împărăţia.

ÃŽn această genealogie nu sunt menţionaţi nici fraţii lui Isaac, nici fratele lui Iacov, ci numai fraţii lui Iuda, pentru că numai fraţii lui Iuda au fost aleşi de Dumnezeu.
==========================================================

„Iuda a născut pe Fares şi Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram;“ (Matei 1:3)

Farez şi Zara erau gemeni. ÃŽn momentul naşterii Zara şi-a scos afară mâna, şi moaşa i-a însemnat-o cu un fir roşu, arătând că el va fi întâiul născut. Totuşi, Farez l-a întrecut în a fi întâiul născut (Gen. 38:27-30). Farez (Pereţ) nu a fost ales de oameni, ci a fost trimis de Dumnezeu, dovedind că lucrurile nu se fac prin alegerea oamenilor, ci prin alegerea lui Dumnezeu.

ÃŽn genealogia lui Adam nu este amintită nici o femeie (Gen. 5:1-32), dar în această genealogie a lui Hristos sunt amintite cinci femei. Doar una dintre aceste cinci a fost fecioară: Maria, o fiică a poporului ales. Hristos S-a născut direct din ea (v. 16). Cât despre celelalte - Tamar, Rahab, Rut (v. 5) şi Batşeba, soţia lui Urie (v. 6) - unele au fost dintre Neamuri, altele au fost recăsătorite, şi chiar trei au fost păcătoase:
– Tamar a comis un act de incest,
– Rahab a fost o prostituată,
– iar Batşeba a comis adulter.
Aceasta indică faptul că Hristos nu este rudă numai cu evreii, ci şi cu Neamurile, chiar şi cu oamenii păcătoşi, şi astfel este Salvatorul regal al păcătoşilor tipici. Tamar era nora lui Iuda. Iuda i-a născut pe Pereţ şi Zerah din ea în urma unui incest (Gen. 38:6-30). Ce păcat mare!
==========================================================

„Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese;“ (Matei 1:4-5)

Rahab a fost o prostituată din Ierihon (Ios. 2:1), un loc blestemat de Dumnezeu pentru eternitate (Ios. 6:26). După ce s-a întors la Dumnezeu şi la poporul lui Dumnezeu (Ios. 6:22-23, 25; Evr. 11:31) şi după ce s-a măritat cu Salmon, un lider din tribul conducător Iuda (1 Cron. 2:10-11), l-a născut pe Boaz, un om evlavios, din care S-a născut Hristos. Indiferent de trecutul nostru, dacă ne întoarcem la Dumnezeu şi la poporul Lui şi ne unim cu persoanele potrivite din rândul poporului lui Dumnezeu, vom aduce roadă potrivită şi vom participa în bucuria dreptului de naştere al lui Hristos.

Boaz a răscumpărat moştenirea rudei sale şi s-a căsătorit cu văduva decedatului (Rut 4:1-17). Prin aceasta el a devenit un strămoş remarcabil al lui Hristos, un renumit corespondent al lui Hristos.

Originea lui Rut a fost incestuoasă, deoarece ea aparţinea de tribul lui Moab (Rut 1:4),care a fost rodul unirii incestuoase a lui Lot cu una din fiicele sale (Gen. 19:30-38). Deuteronom 23:3 interzicea moabiţilor să intre în adunarea lui Dumnezeu, chiar şi în a zecea generaţie. Rut, totuşi, nu numai că a fost acceptată de Domnul dar a şi devenit unul din cei mai importanţi strămoşi ai lui Hristos deoarece ea L-a căutat pe Dumnezeu şi pe poporul Său (Rut 1:15-17; 2:11-12). Indiferent de cine suntem şi care este trecutul nostru, atâta timp cât avem o inimă care ÃŽl caută pe Dumnezeu şi pe poporul Său, ne aflăm în poziţia de a fi acceptaţi în dreptul de naştere al lui Hristos.
Mama lui Boaz, Rahab, a fost o canaanită şi o prostituată, iar soţia sa, Rut, a fost o moabită de origine incestuoasă şi o văduvă. Ambele au fost dintre Neamuri şi dintr-o clasă socială joasă, dar cu toate acestea ele sunt asociate cu Hristos. Isus se regăseşte nu numai între evrei ci şi între Neamuri, ba chiar şi cu cei de clasă socială joasă.

Isaia 11:1 a profeţit că Hristos va fi „o crenguţă (lit.) ... din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar ... din rădăcinile lui.“ Hristos a provenit din Iese. Cu toate acestea Isaia 11:10 spune că Hristos este rădăcina lui Iese, indicând astfel că Iese a provenit din Hristos. (ÃŽn traducerile New King James Version, New International Version, Recovery Version, aici apare cuvântul „Rădăcina”. Cuvântul ebraic utilizat în acest verset este „şereşâ€, numărul 8328 din dicţionarul lui Strong, şi în acest dicţionar el este tradus prin „rădăcină”. Cuvântul provine însă din „şaraşâ€, numărul 8327 în dicţionarul lui Strong, iar acesta este tradus prin „a prinde rădăcină” sau „rădăcină primitivă” - firicelul care iese din corpul rădăcinii şi pătrunde în pământ. - n.t.)
Iese a fost unul din care a provenit Hristos, o ramură care a crescut din Hristos fiind înrădăcinată în Hristos.
==========================================================

„Iese a născut pe împăratul David. ÃŽmpăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie;“ (Matei 1:6)

David a fost al optulea fiu al tatălui său şi a fost ales şi uns de Dumnezeu (1 Sam. 16:10-13). Numărul opt înseamnă şi înviere. Faptul că David a fost ales de Dumnezeu în calitate de al optulea fiu arată că asocierea sa cu Hristos a fost în înviere. ÃŽn plus, el a fost un om după inima lui Dumnezeu (1 Sam. 13:14) şi a introdus ÃŽmpărăţia lui Dumnezeu pentru Hristos.
David a fost ultimul din generaţia părinţilor. El a fost de asemenea primul din generaţia împăraţilor. El a reprezentat încheierea unei epoci şi începutul epocii următoare. El a devenit piatra de hotar dintre două epoci pentru că a introdus ÃŽmpărăţia lui Dumnezeu şi a fost strâns asociat cu Hristos.

ÃŽn această genealogie numai David este numit „împăratul” pentru că prin el a fost introdusă împărăţia şi regalitatea (domnia).

Atunci când David a comis crima şi adulterul, a fost mustrat de proorocul Natan pe care Dumnezeu l-a trimis special ca să-l condamne (2 Sam. 2:2-12). Atunci când David a fost condamnat el s-a pocăit. Psalmul 51 constituie înregistrarea pocăinţei sale. El s-a pocăit şi Dumnezeu l-a iertat (2 Sam. 12:13). După aceea l-a născut pe Solomon (2 Sam. 12:24). Prin urmare Solomon este rezultatul păcatului deliberat al omului şi al pocăinţei plus al iertării lui Dumnezeu.

Genealogia din Matei spune că David l-a născut pe Solomon, dar genealogia din Luca spune că Natan a fost fiul lui David (Luca 3:31). 1 Cronici 3:5 ne spune că Natan şi Solomon au fost două persoane diferite. ÃŽnregistrarea lui Luca conţine genealogia fiului lui David - Natan, care a fost strămoşul lui Maria, în timp ce înregistrarea lui Matei conţine genealogia fiului lui David - Solomon, care a fost strămoşul lui Iosif. Una dintre genealogii reprezintă descendenţa lui Maria, a soţiei, în timp ce cealaltă reprezintă descendenţa lui Iosif, a soţului. Atât Maria cât şi Iosif au fost descendenţi ai lui David. Ei au fost uniţi în căsătorie sub suveranitatea lui Dumnezeu, pentru ca prin Maria, Iosif să fie indirect asociat cu Hristos. Hristos poate fi considerat descendent al lui David fie prin Solomon fie prin Natan. El are două genealogii.
Solomon nu este un strămoş direct al lui Hristos în sens strict. Relaţia lui cu Hristos este indirectă, prin căsătoria lui Iosif, descendentul său, cu Maria, din care S-a născut Hristos (v. 16). Vechiul Testament nu spune că Hristos va fi descendentul lui Solomon, ci profeţeşte în mod repetat că Hristos va fi un descendent al lui David (2 Sam. 7:13-14; Ier. 23:5). Chiar dacă Hristos nu a fost un descendent direct de-al lui Solomon, profeţiile Vechiului Testament care-l privesc pe Hristos ca descendent al lui David totuşi s-au împlinit.

Urie a fost un Hetit, un păgân, iar soţia sa a fost Batşeba (2 Sam. 11:3). David l-a ucis şi i-a luat-o pe Batşeba. Prin urmare ea s-a recăsătorit ca rezultat al crimei şi adulterului (2 Sam. 11:26-27). David, om după inima lui Dumnezeu, a înfăptuit în întreaga lui viaţă ce este bine înaintea lui Dumnezeu, cu excepţia acestui rău (1 ÃŽmp. 15:5). Această genealogie nu spune „din Batşeba”, ci „din văduva lui Urie”, pentru a accentua acest mare păcat al lui David, arătând astfel că Hristos, ca Mântuitor de spiţă regală, este înrudit nu numai cu păgânii, ci şi cu păcătoşii.
==========================================================

„Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;” (Matei 1:7)

ÃŽncepând de la Roboam, împărăţia lui David s-a scindat (1 ÃŽmp. 11:9-12, 12:1-17). Dintre cele douăsprezece triburi s-a păstrat unul de dragul lui David (1 ÃŽmp. 11:13), adică pentru Hristos. Hristos avea nevoie de împărăţia care aparţinea casei lui David, pentru că El trebuia să fie născut ca urmaş al tronului lui David.
După scindare, împărăţia lui David era compusă din două părţi. Partea de nord se numea împărăţia lui Israel (un nume universal), şi era alcătuită din zece triburi ale lui Israel; partea de sud se numea împărăţia lui Iuda (un nume local) şi era alcătuită din două triburi, Iuda şi Beniamin. Cu toate că împărăţia lui Israel era mai universală decât cea a lui Iuda, nici unul din numele împăraţilor lui Israel nu a fost inclus în genealogia lui Hristos. ÃŽmpăraţii lui Israel au fost excluşi pentru că ei nu au fost asociaţi cu Hristos. Ei erau de departe ceva mult diferit de Hristos.
==========================================================

„Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia;” (Matei 1:8)

Genealogia înregistrează aici că „Ioram a născut pe Ozia”. Totuşi, 1 Cron. 3:11-12 spune: „Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său; Amaţia, fiul său; Azaria, [...]” (care este Ozia - 2 ÃŽmp. 15:1, 13). Au fost omise trei generaţii: Ahazia, Ioas şi Amaţia. Aceasta trebuie să fi fost datorită căsătoriei rele a lui Ioram cu fiica lui Ahab şi a Izabelei, care i-a corupt pe urmaşii lui Ioram (2 Cron. 21:5-6; 22:1-4). ÃŽn conformitate cu Ex. 20:5, trei generaţii din urmaşii lui Ioram au fost excluşi din genealogia lui Hristos.
==========================================================

„Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia; Ezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; Iosia a născut pe Iehonia şi fraţii lui, pe vremea strămutării în Babilon.“ (Matei 1:9-11)

Genealogia înregistrează aici că „Iosia a născut pe Iehonia”. Totuşi, 1 Cron. 3:15-16 spune: „Fiii lui Iosia: [...], Iohanan: al doilea, Ioiachim; [...]. Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; [...]” A fost omisă o generaţie din genealogia lui Hristos: Ioiachim. Aceasta este posibil să se fi întâmplat deoarece el a fost încoronat de faraonul Egiptului şi a strâns taxe pentru Faraon (2 ÃŽmp. 23:34-35).
Iehonia nu a fost socotit ca împărat în genealogie, deoarece el s-a născut în timpul captivităţii şi era un prizonier (2 Cron. 36:9-10 - Ioiachin este Iehonia). ÃŽn conformitate cu profeţia din Ier. 22:28-30, nici unul dintre urmaşii lui Iehonia nu va moşteni tronul lui David. Dacă Hristos ar fi fost un urmaş direct al lui Iehonia, nu ar fi fost îndreptăţit să stea pe tronul lui David. Ier. 23:5 spune că Dumnezeu îi va ridica o Mlădiţă (Cornilescu - „Odraslă” - n.t.) lui David, un ÃŽmpărat care va domni şi va prospera. Această Mlădiţă este Hristos. Profeţia confirmă că Hristos va fi urmaşul lui David, chiar dacă nu va fi un urmaş direct al lui Iehonia, şi va moşteni tronul lui David.
ÃŽn această genealogie nu sunt menţionaţi fraţii nici unuia dintre împăraţi. Totuşi, aici sunt menţionaţi fraţii lui Iehonia, dovedind că Iehonia nu a fost considerat un împărat în această genealogie a lui Hristos.
ÃŽn ceea ce priveşte deportarea copiilor lui Israel în captivitate în Babilon, a se vedea comentariul de la v. 17.
==========================================================

„După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel;” (Matei 1:12)

ÃŽn această înregistrare sacră a genealogiei lui Hristos au fost incluşi chiar şi cei care au fost deportaţi ca prizonieri în Babilon, deoarece ei au avut o relaţie indirectă cu Hristos prin Maria, soţia unuia dintre urmaşii lor şi mama lui Isus.
„Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel”. Comparând această înregistrare cu 1 Cron 3:17-19, unde spune: „Fiii lui Ieconia: [...] Şealtiel; [...] Pedaia, [...]. Fiii lui Pedaia: Zorobabel [...]”, se vede că Zorobabel a fost fiul lui Pedaia, fratele lui Salatiel. Zorobabel nu a fost fiul lui Salatiel, ci nepotul său, şi a devenit moştenitorul său. E posibil ca acest caz să fie în concordanţă cu Deut. 25:5-6. Chiar şi acest cuvânt din Deuteronom este în legătură cu genealogia lui Hristos.
Zorobabel a fost unul dintre liderii care s-au întors la Ierusalim din captivitatea din Babilon (Ezra 5:1-2). El a fost de asemenea un lider în reconstruirea templului lui Dumnezeu (Zah. 4:7-10). Vechiul Testament a prezis că Hristos, ca urmaş al lui David, se va naşte în Beteleem (Mica 5:2; Mat. 2:4-6). Fără întoarcerea din captivitate nu ar fi fost posibil ca Hristos să se nască în Betleem. Porunca lui Dumnezeu de reîntoarcere a captivilor nu a fost numai pentru reconstruirea templului lui Dumnezeu, ci şi pentru pregătirea cadrului ca Hristos să se nască în Betleem. Hristos avea nevoie ca unii oameni să fie în locul potrivit pentru a-L aduce pe pământ la prima Sa venire. ÃŽn mod similar, pentru a doua Sa venire, Hristos are nevoie ca unii din poporul Său să se întoarcă din captivitate la o viaţă corespunzătoare de biserică.
==========================================================

„Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos.” (Matei 1:13-16)

Aici genealogia spune că „Iacov a născut pe Iosif”, dar Luca 3:23 spune: „Iosif, fiul lui Eli”. ÃŽnregistrarea lui Luca a fost „în conformitate cu legea” (o traducere literală a lui „cum se credea” din Luca 3:23), indicând că Iosif nu a fost de fapt fiul lui Eli, dar a fost socotit ca fiul său în conformitate cu legea. Iosif era ginerele lui Eli, tatăl Mariei. Acesta ar putea să fie un caz în concordanţă cu Num. 27:1-8; 36:1-12, în care Dumnezeu a stabilit o lege care spune că dacă părinţii au doar fiice ca moştenitoare, moştenirea le va reveni fiicelor, care vor trebui să se mărite cu un bărbat din tribul lor de origine pentru a păstra moştenirea în cadrul acelui trib. Chiar şi o asemenea lege din Vechiul Testament este în legătură cu genealogia lui Hristos, arătând că întreaga Scriptură este o înregistrare a lui Hristos.

ÃŽn acest moment, înregistrarea acestei genealogii nu spune „Iosif a născut pe Isus”, formulare similară cu ceea ce s-a afirmat despre toate persoanele dinainte; aici scrie: „Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus”. Isus a fost născut din Maria, iar nu din Iosif, din moment ce s-a profeţit că Hristos va fi sămânţa femeii şi va fi născut dintr-o fecioară (Gen. 3:15; Is. 7:14). Hristos nu putea să fie născut din Iosif deoarece Iosif a fost un om şi un urmaş al lui Iehonia, ai cărui urmaşi nu puteau să moştenească tronul lui David (Ier. 22:28-30). Totuşi, Maria a fost o fecioară şi o urmaşă a lui David (Lc. 1:27, 31-32); în această calitate, ea era persoana potrivită din care să fie născut Hristos. Căsătoria lui Iosif cu Maria l-a adus pe Iosif în relaţie cu Hristos şi a unit cele două linii ale genealogiei lui Hristos pentru aducerea pe lume a lui Hristos

Procesul de naştere a lui Isus Hristos începe de la Dumnezeu şi continuă până când ajunge la Isus. El continuă de la Dumnezeu spre Adam, de la Adam spre Avraam, de la Avraam prin Isaac şi Iacov şi mai departe spre David. După David se împarte în două linii, prima mergând de la Natan spre Maria, iar a doua de la Solomon spre Iosif. ÃŽn final aceste două linii sunt aduse împreună de căsătoria dintre Maria şi Iosif, pentru a-l aduce pe lume pe Isus Hristos. ÃŽn acest fel Hristos a fost aparent un urmaş al lui Ieconia, care părea a fi pe linia familiei regale; de fapt El nu a fost un urmaş al lui Ieconia, strămoşul lui Iosif, ci un descendent al lui David, strămoşul Mariei, astfel încât să poată fi demn de a moşteni tronul lui David.

La început genealogia menţionează patru femei care fie au fost recăsătorite fie păcătoase. Pe lângă ele, aici menţionează o fecioară curată. Aceasta arată că toate persoanele amintite în această genealogie au fost născute în păcat, cu excepţia lui Hristos care a fost născut în sfinţenie.
Avraam, David şi Maria au fost cele trei persoane cruciale pentru aducerea pe lume a lui Hristos. Avraam reprezintă o viaţă prin credinţă; David - o viaţă sub legământul crucii; şi Maria - o viaţă de predare completă Domnului. Prin aceste trei feluri de viaţă a fost adus Hristos în umanitate.
Aici este accentuat cuvântul Hristos, pentru a dovedi că Isus este ÃŽnsuşi Mesia (Unsul) profeţit în Vechiul Testament.
==========================================================

„Deci, de la Avraam până la David, sunt patrusprezece neamuri de toate; de la David până la strămutarea în Babilon sunt patrusprezece neamuri; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt patrusprezece neamuri.“ (Matei 1:17)

Această genealogie este împărţită în trei perioade:
(1) de la Avraam la David, paisprezece generaţii, epoca de dinainte de înfiinţarea împărăţiei;
(2) de la David la deportarea în Babilon, paisprezece generaţii, epoca împărăţiei;
(3) de la deportarea în Babilon la Hristos, din nou paisprezece generaţii, epoca de după căderea împărăţiei.

Urmând cu stricteţe firul istoriei, au fost de fapt patruzeci şi cinci de generaţii. Scăzând din acestea pe cele trei generaţii blestemate şi pe cea nepotrivită, iar apoi adăugând încă una considerând ca David a trăit în două generaţii (una în epoca de dinainte de înfiinţarea împărăţiei şi cealaltă în epoca împărăţiei), generaţiile însumează un total de patru zeci şi două, fiind împărţite în trei epoci de câte paisprezece generaţii fiecare. Numărul paisprezece aste compus din zece plus patru. Patru înseamnă făpturile (Apoc. 4:6); zece înseamnă plinătatea (Mat. 25:1). de aici, paisprezece înseamnă plinătatea făpturilor. Paisprezece generaţii înmulţite cu trei arată că Dumnezeul Triunic se amestecă pe deplin cu făpturile.

Această genealogie este alcătuită din trei secţiuni: secţiunea strămoşilor, secţiunea împăraţilor şi secţiunea oamenilor simpli, care îi includ pe cei capturaţi ca şi pe cei recuperaţi. Dumnezeu Tatăl corespunde secţiunii strămoşilor, Dumnezeu Fiul cu secţiunea împăraţilor şi Dumnezeu Duhul Sfânt cu secţiunea oamenilor simpli. Aceasta de asemenea arată amestecarea Dumnezeului Triunic cu creaturile Sale omeneşti.

Trei ori paisprezece face patruzeci şi doi. Patruzeci este numărul încercărilor, ispitelor şi suferinţelor (Evr. 3:9; Mat. 4:2; 1 ÃŽmp. 19:8). Patruzeci şi doi înseamnă odihnă şi satisfacţie după încercare. Copii lui Israel au călătorit prin patruzeci şi doi de opriri înainte de a ajunge pe pământul făgăduit pentru a se odihni. ÃŽmpărăţia Milenară ca odihnă va veni după cele patruzeci şi două de luni are Necazului cel Mare (Apoc. 13:5). După toate generaţiile încercărilor, ispitirilor şi suferinţelor, Hristos a venit ca a patruzeci şi doua generaţie pentru a fi odihna şi satisfacţia noastră.

David este încheierea generaţiei strămoşilor şi începutul generaţiei împăraţilor. El a fost persoana folosită de Dumnezeu ca piatră de hotar pentru a încheia secţiunea strămoşilor şi pentru a începe secţiunea împăraţilor.
ÃŽn vremea degradării nu a mai fost nici o persoană ca piatră de hotar pentru a împărţi generaţiile după cum a fost Avraam şi David. Astfel, captivitatea a devenit în sine o piatră de hotar, o piatră de hotar a ruşinii.

ÃŽnregistrarea lui Luca începe cu Isus şi merge înapoi pe fir până la Dumnezeu. ÃŽnregistrarea lui Matei merge de la Avraam la Hristos. Luca merge înapoi şi până la Dumnezeu; Matei merge înainte şi până la Hristos. Toate generaţiile au fost direcţionate spre Hristos şi născute în Hristos. Hristos este ţelul, săvârşirea, concluzia, împlinirea şi perfecţiunea tuturor generaţiilor; în această calitate, El le împlineşte profeţiile, le rezolvă problemele şi le împlineşte nevoile. Atunci când vine Hristos, împreună cu El vin lumina, viaţa, mântuirea, satisfacţia, vindecarea, eliberarea, odihna, mângâierea, pacea şi bucuria. ÃŽncepând din acest punct, întregul Nou Testament este expunere întreagă a Hristosului minunat, care este totul pentru noi. Aleluia, Hristos a venit!

Ultima modificare de Filip. (23/04/07 00:38)


23/04/07 00:20

Site web  
black_prince
membru

Inregistat: 25/04/07
buna seara,


ati citit cumva "cartea sufletului vesnic"  a vechilor egipteni? a fost scrisa cu 3000 de ani i9naite de hristos

am ajuns la concluzia ca religia crestina este FABRICATA.de ce?va voi spunein cele ce urmeaza.exista f multe similitudini intre viata lui Isus si cea a lui Horus un zeu important din cultul soarelui.Astfel:

horus a spus ca el este lumina lumii.isus a spus ca este lumina lumii

horus a spus ca el este calea adevarul si viata.isus a spus ca el este calea, adevarul si viata.

horus botezat in apa de catre anup.isus botezat in apa de catre ioan

lipsa oricaror date despre cei doi intre varsta de 12 si 30 de ani

doriti sa mai continui?

horus infatisat cu un miel .isus infatisat cu un miel pe umar

horus fiul lui osiris zeul suprem.isus fiul lui dumnezeu

horus-treimea- osiris-tatal,horus fiul amon ra -duhul sfant
isus -sfanta treime dumnezeul tatal,isus fiul, si duhul sfant

horus -baiat bun set -reprezentarea raului.isus-baiat bun satan baiat rau

horus -o stea a fost cea care a anuntat nasterea lui.isus o stea a fost cea care a anuntat nasterea lui

horus -nascut din zeita isis cu ajutorul lui amon-ra(duhul sfant).
isus nascut din fecioara maria cu duhul sfant.


VA MULTUMESC PT ATENTIE.Astept raspunsuri

P.S va rog iertati eventualele greseli de scriere si ortografie


25/04/07 20:31

   
Joseph7
membru

Inregistat: 02/03/07
Iertam eventualele greseli de scriere si ortografie, dar mai putin ereziile care le-ai spus.

_______________________________________
Dar cei ce se incred in Domnul isi innoiesc puterea, ei zboara ca vulturii; alearga si nu obosesc, umbla si nu ostenesc.

25/04/07 20:38

   
black_prince
membru

Inregistat: 25/04/07
pt joseph7

studiaza religia egiptului antic "cultul soarelui" si vei vedea ca este adevarat .

sunt erezii?

faci cumva parte din Inchizitie?

Biserica crestina a omorat milioane de oameni intre 1214 si 1500 in numele credintei pt faptul ca erau eretici

acum nu ma poate omora nimeni pt convingerile mele

eu am studiat si nu mi-a placut ce am aflat

dar asta este,fiecare e liber sa creada ce vrea.nu sunt de principiul crede si nu cerceta.


25/04/07 20:52

   
Dana
membru

Locatie: romania
Inregistat: 04/01/07

black_prince a scris:

acum nu ma poate omora nimeni pt convingerile mele
eu am studiat si nu mi-a placut ce am aflat
dar asta este,fiecare e liber sa creada ce vrea.nu sunt de principiul crede si nu cerceta.


Asta te-a transformat in necredincios...

(avatarul te reprezinta?probabil da,si aceasta din lipsa de Dumnezeu!)

Ultima modificare de dana (25/04/07 21:00)


_______________________________________
people come into your life for a reason, a season or a lifetime...

25/04/07 20:59

   
Joseph7
membru

Inregistat: 02/03/07
Esti liber sa alegi sa crezi ce vrei.  Eu nu te opresc si iti garantez ca nu iti voi face rau niciodata, pentru ca asta este ce ma invata pe mine Domnul Isus: sa nu fac rau nimanui.  Sunt dator sa deosebesc binele de rau si invataturi false.  Cei ce au comis crime sub numele de crestin, nu inseamna ca au fost crestini cu adevarat.  Daca Domnul Isus ar fi vrut sa pedepseasca pe cei care nu cred in El ar fi putut sa o faca de unul singur.  Crede-ma:  ceea ce poate face armata de ingeri a Domnului Isus nu se compara cu inchizitia. 

Te intreb daca ai citit la fel de atent Biblia vreodata?  Ceea ce conclud eu este ca tu iti pui nadejdea mai mult in interpretarile unor oameni de istorie care nici macar nu au fost acolo, si compari rezultatele lor cu mesajul Bibliei, care este relatat de martori oculari.  Oare de ce au acceptat ucenicii Domnului Isus sa fie martirizati daca au stiu ca totul este doar o minciuna?  Ce i-a indemnat sa faca lucrul asta?

Si nu ma intereseaza religia Egiptului antic.  M-ai degraba as studia Biblia.  De asta se intituleaza website-ul asta tanarcrestin, pentru ca noi suntem crestini.

Ultima modificare de Joseph7 (26/04/07 03:09)


_______________________________________
Dar cei ce se incred in Domnul isi innoiesc puterea, ei zboara ca vulturii; alearga si nu obosesc, umbla si nu ostenesc.

25/04/07 21:17

   
Ste.fan
membru

Inregistat: 15/11/05
Hai nu ii sariti in cap omului, eu nu cred ca a scris pe forum doar ca sa se afle in treaba si sa demonstreze cuiva ca el are dreptate, ci pentru ca el cauta raspunsul la niste intrebari.

black_prince eu iti propun sa te gandesti si sa imi raspunzi la urmatoarea chestie: daca zeii Egiptului sunt mai tari, ce s-a intamplat cu urgiile si toata istoria plecarii poporului evreu din robia egipteana?

ps: ne poti spune un prenume? nu prea imi place cum suna asta, dar daca nu vrei ne conformam. merci


25/04/07 21:34

   
black_prince
membru

Inregistat: 25/04/07
nu am spus ca regii egiptului antic sunt mai tari,aici nu e vorba de putere ci era doar o comparatie intre viata lui isus si viata lui horus.viata lui horus e prezentata intr-o carte scrisa cu 3000 de ani inainte de isus "cartea sufletului vesnic".eu am citit o traducere a acestei carti in limba engleza  "Book of Vivifying the Soul Forever"

am privit acestea din perspectiva pur stiintifica.

am citit Zacharia Sitkin traducator al tablitelor sumeriene care sustine ca in istoria lumii au mai fost inca 50 de mesia.

deci sunt prea multe care m-au facut sa ma indoiesc de aceasta religie crestina nu de existenta si viata lui isus hristos pe care nu o contest.

pt dana intrebare:poti sa-mi spui despre viata lui isus intre varsta de 12 si 30 de ani?


26/04/07 10:23

   
black_prince
membru

Inregistat: 25/04/07
pt joseph7:

eu zic ca trebuie sa studiezi biblia ,religia crestina,alte religii ai bineinteles cartile care stau la baza acestor religii pt a afla adevarul istoric...daca tot ce e prezentat in codul lui da vinci e adevarat? e si asta o posibilitate sustinuta de

cat despre inchizitie cred ca pot sa-ti scriu pagini intregi.din acesta organizatie faceau parte sefii bisericii catolice,cardinali etc.ei au ars pe rug in 300 de ani de existenta milioane de oameni in numele credintei,pt diverse fapte considerate erezii.astfel in religia crestina spune sa nu credem in vrajitoare .ei au omorat 5 milioane de femei pt vrajitorie.de ce le-au omorat daca nu credeu in vrajitorie?

l-au omorat pe galileo galilei pt ca a sustinut ca pamantul invarte.

daca crezi ca religia crestina nu are elementele ei extremiste te inseli.

vezi opus dei--opera lui d-zeu(mafia bisericeasca) mai multe marturii despre aceasta organizatie recunoscuta de vatican vezi pe www.odan.org


26/04/07 10:48

   
black_prince
membru

Inregistat: 25/04/07
scuzati eventualele greseli de scriere si ortografie

26/04/07 10:52

   
Ste.fan
membru

Inregistat: 15/11/05
Eu nu am incredere in nici o metoda de verificare a varstei unor anumite artefacte, din cauza asta nici nu cred milioanele de ani date de specialisti.

Horus, e de fapt o statuie multiplicata, corect? Poate ma insel, pentru ca nu am studiat alte religii, si in cazul asta chiar sunt curios sa aflu mai multe. Deci, daca ceilalti zei sunt facuti de maini omenesti, cum as putea sa cred in ei? Si apoi, crestinii nu au imaginat un Dumnezeu pe care imprima in mintile copiilor de mici, sau mai stiu eu ce alte prostii se spun. E vorba in primul rand de o relatie, in care desi nu vezi nimic fizic, la nivel spiritual simti.

Nu stiu cum vezi tu lucrurile astea, dar eu cred ca il spatele tuturor celorlalti zei e Satan, iar Dumnezeu nu are nevoie de reprezentanti, de asta e unic. In definitiv Satan nu are nevoie de oameni impotriva lui Dumnezeu, ci de oameni care nu sunt cu el. Atata timp cat suntem atrasi de altceva(bani, conditie sociala, etc) si Dumnezeu nu e pe primul lor in viata noastra, Satan e fericit. Lui nu ii pasa de supusii lui, ci doar vrea ca Dumnezeu sa piarda cat mai multe suflete.


26/04/07 11:11

   
black_prince
membru

Inregistat: 25/04/07
omologul lui Satan din religia crestina in "cultul soarelui"-vechea religie egipteana este SET. asta era credinta lor.Horus este fiul nascut din  virgina isis si amon-ra()zeul soare care nu avea nici o reprezentare fizica) (duhul sfant in cultul soarelui).ei acordau o mare importanta soarelui doarece fara el viata pe pamant nu ar fi posibila.si romanii inainte ca imparatul contantin sa introduca religia crestina aveau aceeasi religie.cei care credeau in aceasta veche religie erau considerati pagani.


cat despre artefacte "tablitele sumeriene" releva adevaruri de mult uitate despre omenire.iar metoda de datare a artefactelor cu carbon sa stii ca este foarte corecta.de ce nu ai incredere in stiinta???

astept un raspuns de la joseph7.te-ai documentat????????


26/04/07 12:10

   
Dana
membru

Locatie: romania
Inregistat: 04/01/07

black_prince a scris:


cat despre inchizitie cred ca pot sa-ti scriu pagini intregi.

m-as bucura sa spui ca ai avut tot atata ravna sa cercetezi si Scriptura.


black_prince a scris:

astfel in religia crestina spune sa nu credem in vrajitoare .

Apocalipsa 21:8  "Dar cat despre fricosi, necredinciosi, scarbosi, ucigasi, curvari, vrajitori, inchinatorii la idoli, si toti mincinosii, partea lor este in iazul, care arde cu foc si cu pucioasa, adica moartea a doua."


black_prince a scris:

pt dana intrebare:poti sa-mi spui despre viata lui isus intre varsta de 12 si 30 de ani?

Doar ce spune Isaia:

Isaia 53:2 El a crescut inaintea Lui ca o odrasla slaba, ca un Lastar care iese dintr-un pamant uscat.

Ultima modificare de dana (26/04/07 12:54)


_______________________________________
people come into your life for a reason, a season or a lifetime...

26/04/07 12:52

   
black_prince
membru

Inregistat: 25/04/07
dana te rog sa citesti ceea ce scriu in intregime si nu printre randuri

te-am intrebat cum a fost viata lui isus intre 12 si 30 de ani.

iar ceea ce a facut inchizitia e de neiertat.cum sa omori oameni sub acuzatia de vrajitorie.

de papa clement V care i-a omorat pe ci din ordinul cavalerilor templieri ce spui?

acestea sunt adevaruri istorice si nimeni nu le poate contesta.


P.S inainte de a crede in biserica ,care se presupune ca este intermediarul intre om si d-zeu vezi istoria sangeroasa a acestei institutii si trage o concluzie.


26/04/07 14:45

   
Dana
membru

Locatie: romania
Inregistat: 04/01/07
Topicul este despre persoana Domnului Isus.(Despre ce ai scris tu poate discutam pe alt topic)

Eu ti-am raspuns la ce am considerat ca e important din punctul meu de vedere.
Acum o sa-ti raspund la ps.
Nu biserica este intermediar intre om si Dumnezeu ,ci  Isus Hristos!

1ioan 2:1  Copilasilor, va scriu aceste lucruri, ca sa nu pacatuiti. Dar daca cineva a pacatuit, avem la Tatal un Mijlocitor , pe Isus Hristos, Cel neprihanit.

Ultima modificare de dana (26/04/07 14:56)


_______________________________________
people come into your life for a reason, a season or a lifetime...

26/04/07 14:55

   
black_prince
membru

Inregistat: 25/04/07
pt dana

si "reprezentantul" lui isus pe pamant este biserica crestina. corect?


si acum daca vrei sa vb despre persoana lui isus spune-mi te rog dana ce s-a intamplat cu isus intre 12 si 30 de ani?

cum iti explici atatea asemanari intre viata lui isus si cea a lui horus un important zeu egiptean?

doresc sa aflu parerea ta.


26/04/07 18:41

   
black_prince
membru

Inregistat: 25/04/07
dana daca religia crestina si biblia spune sa nu crezi in vrajitorie atunci de ce a omorat inchizitia 5 milioane de femei pt acest "delict".eu nu am gasit decat un singur raspuns:pt ca si ei credeau

26/04/07 18:48

   
Ste.fan
membru

Inregistat: 15/11/05
5 milioane ? cred ca exagerezi. In plus, in Biblie nu scrie sa fie omorate vrajitoarele, ci doar ca ele nu vor intra in Rai.

26/04/07 18:57

   
Dana
membru

Locatie: romania
Inregistat: 04/01/07

black_prince a scris:

pt dana

si "reprezentantul" lui isus pe pamant este biserica crestina. corect?


si acum daca vrei sa vb despre persoana lui isus spune-mi te rog dana ce s-a intamplat cu isus intre 12 si 30 de ani?

cum iti explici atatea asemanari intre viata lui isus si cea a lui horus un important zeu egiptean?

doresc sa aflu parerea ta.

-Reprezentantii Lui Isus , sunt credinciosii ce formeaza biserica.Sau altfel spus,biserica formata din pietrele vii care sunt credinciosii!(deci nu vorbim de o institutie,care detine monopolul asupra reprezentarii lui Dumnezeu pe pamant)

-despre viata lui Isus intre 12 si 30 de ani,am zis mai sus , ce scrie in Isaia , iar alte amanunte nu am.

-despre asemanarea la care faci referire nu ma pronunt ptr ca nu am citit.(dar sa-ti spun sincer , nici nu ma intereseaza!)


black_prince a scris:

dana daca religia crestina si biblia spune sa nu crezi in vrajitorie atunci de ce a omorat inchizitia 5 milioane de femei pt acest "delict".eu nu am gasit decat un singur raspuns:pt ca si ei credeau


Nu e vorba de a nu crede ,ci de a nu practica.Pentru ca au fost omorate , vor da socoteala cei ce au facut-o , nu e treaba noastra.Chiar daca cercetam , nu vom schimba cu nimic faptele , ci vom da nastere la discutii fara sens.
(asta a fost total offtopic,cer scuze moderatorilor)


_______________________________________
people come into your life for a reason, a season or a lifetime...

26/04/07 19:20

   
Joseph7
membru

Inregistat: 02/03/07
black_prince, nu am asa mult timp sa ma documentez si nu am avut timp sa citesc toate mesajele.  Sunt destul de ocupat astazi si nu stiu daca voi putea sa dau un raspuns prea elaborat si la subiect.  De fapt nu stiu multe despre alte religii.  Prin insasi faptul ca majoritatea civilizatiilor din antichitate aveau dumnezei inseamna ca ceva trebuie sa fie la mijloc.  Biblia spune ca la inceput a fost creat Adam si el a pacatuit.  El a avut cunostinta de Dumnezeu si sunt sigur ca el a povestit urmasilor lui despre acest Dumnezeu care l-a creat pe el.  Cu timpul vedem ca anumite popoare, care se trag tot din Adam, au inceput sa aiba alti dumnezei straini.  Dar dorul pentru vesnicie si cunostinta despre Dumnezeu a fost pusa inlauntrul nostru, in sufletul nostru.  De aceea oamenii au continuat sa se inchine unui dumnezeu, chiar daca acesta a fost un dumnezeu fals.  Noi suntem oameni care ne bazam foarte mult pe vedere.  De aici putem vedea de ce anumite civilizatii si-au ales anumite "elemente" din universul acesta la care sa se inchine.

Cat priveste corectitudinea anilor pe care le da "carbon dating", ar trebui sa te informezi si tu mai bine si sa vezi ca acest fel de test esueaza de multe ori, dar crezi ca acesti oameni de stiinta iti vor spune tie?  Nu poti spune ca atat de veche este o anumita piatra sau artifact pe care l-ai gasit bazat pe carbon dating.  De ce?  Nu stii conditiile initiale, nu sti exact rata de descopunere a carbonului, si asumi ca conditiile prezente au fost acelasi cu cele din trecut.  Oamenii de stiinta se uita la conditiile actuale de descopunere si asuma ca nu s-a schimbat nimic de acum mii de ani.  Daca asa stau lucrurile, oare de ce in Biblie este mentionat ca oamenii traiau sute de ani?  Sa fie asta doar asa o nascocire omeneasca?  Sau au existat alte conditii care ii facea sa traiasca mai mult?  Cam atat pentru acum.  Imi cer scuze daca am luat-o mai pe aratura.

Ultima modificare de Joseph7 (26/04/07 19:23)


_______________________________________
Dar cei ce se incred in Domnul isi innoiesc puterea, ei zboara ca vulturii; alearga si nu obosesc, umbla si nu ostenesc.

26/04/07 19:22

   
april
admin forum

Locatie: Germania
Inregistat: 15/10/05

black_prince a scris:

si acum daca vrei sa vb despre persoana lui isus spune-mi te rog dana ce s-a intamplat cu isus intre 12 si 30 de ani?


La 12 ani : " Apoi S-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret, şi le era supus." ( Ev. dupa Luca 2:51)
Dupa 12 ani :" Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor." ( Ev. dupa Luca 2:52)

De ce te intereseaza atata?


_______________________________________
Every Day Brings New Blessings

26/04/07 19:43

   
Joseph7
membru

Inregistat: 02/03/07

black_prince a scris:


iar ceea ce a facut inchizitia e de neiertat.cum sa omori oameni sub acuzatia de vrajitorie.

de papa clement V care i-a omorat pe ci din ordinul cavalerilor templieri ce spui?

acestea sunt adevaruri istorice si nimeni nu le poate contesta.


P.S inainte de a crede in biserica ,care se presupune ca este intermediarul intre om si d-zeu vezi istoria sangeroasa a acestei institutii si trage o concluzie.


Noi nu credem, cel putin eu nu cred, ca biserica este intermediarul intre om si Dumnezeu.  Intermediarul intre om si Dumnezeu este Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu.  Biserica, cum o descriu Evangheliile, suntem noi, credinciosii.  Eu unul nu agreez cu ceea ce face si zice Papa.  Cum ti-am mai spus:  chiar daca mergi la lupta fluturand un steag de crestin deasupra capului, asta nu inseamna ca esti crestin.  Ceea ce a facut inchizitia a fost gresit inaintea oamenilor si inaintea lui Dumnezeu. 

In Canada, cei ce verifica daca banii sunt falsi sau adevarati sunt instruiti in felul urmator:  petrec mult timp studiind bancnotele adevarate.  Nu li se da sa studieze diferitele bancnote false care exista pe piata, pentru ca intotdeauna vor aparea altele noi.  Studiind ce este adevarat, ei depisteaza mult mai usor ce este fals.
La fel si cu diferitele religii pe care tu le studiezi cu ardoare.  Eu studiez ce este adevarat pentru ca sa pot deosebi invataturile adevarate si curate de cele false. 

Eu as vrea sa imi raspunzi la o intrebare:  L-a vazut cineva pe acest Horus? 
Eu pot spune cu siguranta ca au fost oameni care L-au vazut pe Domnul Isus si care au trait alaturi de El.  Si mai mult, au si murit pentru El si inca mai mor.


_______________________________________
Dar cei ce se incred in Domnul isi innoiesc puterea, ei zboara ca vulturii; alearga si nu obosesc, umbla si nu ostenesc.

26/04/07 22:34

   
black_prince
membru

Inregistat: 25/04/07
pt april

ceea ce spui e corect dar fapte si momente din viata lui isus intre 12 si 30 de ani.unde?

nu exista, iti spun eu. e o perioada din viata sa care nu eprezentata in biblie poate doar in manuscrisele de la marea moarta atat de bine pastrate de vatican.(asta cu manuscrisele e o speculatie -s-ar putea sa fie acolo s-ar putea sa nu fie)

asa cum nu exista nici date despre viata lui horus intre 12-30 de ani.

sunt foarte curios despre acestea,dar se pare ca voi ramane cu curiozitatea

pt dana

dana a spus:

despre asemanarea la care faci referire nu ma pronunt ptr ca nu am citit.(dar sa-ti spun sincer , nici nu ma intereseaza!)

de ce nu te intereseaza?eu cred ca esti unilaterala.nu vrei sa studiezi si alte religii?
sa le studiezi doar, nu sa fii de-acord cu ele.

parerea mea e ca trebuie sa te uiti la biserica in sens spiritual si s-o privesti si ca institutie ai carei angajati dupa cum vezi in ultima vreme ne cam dezamagesc(vezi scandalul cu copilul staretului si al maicutei).tb sa faci diferenta intre cele doua ipostaze ale bisericii.

pt  joseph7

in geneza se spune ca toti oamenii se trag din adam ---corect.
dar oamenii de alte religii cum sunt islamul,buddhismul nu cred acelasi lucru  ca se trag din adam.este simplu daca tu chiar crezi ca omul a fost creat de d-zeu eu nu prea cred lucrul asta


pt seraphim

nu exagerez deloc chiar au fost 5 milioane de femei omorate de inchizitie pt vrajitorie si in numele credintei.

si nu exagerez nici cand spun ca papa clement al v-lea a dat ordin de omorare a cavalerilor templieri.

sunt consemnate de istorie.


26/04/07 22:51

   
Pagini:  1 2 3 4 5 6 ... 8    Felicitari Craciun, Felicitari cu ocazia Craciunului si Anului Nou, Felicitari electronice de sarbatori, Felicitari cu mesaj crestin Nasterea Domnului, Mesaje sarbatori de iarna, Urari de Anul nou, Urari sarbatori
felicitari electronice mesaj inviere felicitari sfintele pasti felicitare online pentru pasti felicitari crestine cu mesaj din Biblie felicitare cu mesaj de inviere felicitare cu mesaj de inviere felicitare crestina verset biblic inviere
Mergeti la
Powered by PunBB
© Copyright '02-'04 Rickard Andersson
© 2005-2018 TANARCRESTIN.net