TANARCRESTIN.net
 
Forum | Regulament | Cautare | Inregistrare | Login

Nu esti conectat.

tcForum/Zilele din urma/Cele 7 biserici din Apocalipsa Moderat de +Archangel+, Old  
Autor
Mesaje Pagini:  1 2
dave4jc
membru

Locatie: Romania
Inregistat: 24/03/05
Apocalipsa 2:1  Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: „Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă, şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice din aur:
2  „Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că Sunt apostoli şi nu Sunt, şi i-ai găsit mincinoşi.
3  Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, şi că n-ai obosit.
4  Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.
5  Adu-ţi, deci, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.
6  Ai însă lucrul acesta bun: că urăşti faptele Nicolaiţilor pe care şi Eu le urăsc.
7  Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.”
8  Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: „Iată ce zice Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat:
9  „Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat), şi batjocurile, din partea celor ce zic că Sunt Iudei şi nu Sunt, ci Sunt o sinagogă a Satanei.
10  Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.”
11  Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.”
12  Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri:
13  „Ştiu unde locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu, şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, Martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.
14  Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, şi să se dedea la curvie.
15  Tot aşa, şi tu ai cîţiva cari, de asemenea, ţin învăţătura Nicolaiţilor pe care Eu o urăsc.
16  Pocăieşte-te dar. Altfel, voi veni la tine curând, şi Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.”
17  Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.”
18  Îngerului Bisericii din Tiatira, scrie-i: „Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului, şi ale cărui picioare Sunt ca arama aprinsă:
19  „Ştiu faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale de pe urmă, că Sunt mai multe decât cele dintâi.
20  Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Iezabela, femeia aceea, care se zice proorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie, şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor.
21  I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei!
22  Iată că am s-o arunc bolnavă în pat; şi celor ce preacurvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor.
23  Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Şi toate Bisericile vor cunoaşte că „Eu Sunt Cel ce cercetez rarunchii şi inima”: şi voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui.
24  Vouă, însă, tuturor celorlalţi din Tiatira, care nu aveţi învăţătura aceasta, şi n-aţi cunoscut „adâncimile Satanei” cum le numesc ei, vă zic: „Nu pun peste voi altă greutate.
25  Numai ţineţi cu tărie ce aveţi, până voi veni!
26  Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele, îi voi da stăpânire peste Neamuri.
27  Le va cârmui cu un toiag din fier, şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu.
28  Şi-i voi da luceafărul de dimineaţă.”
29  Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.

Apocalipsa3:1  „Îngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: „Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort.
2  Veghează, şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu.
3  Adu-ţi aminte, deci, cum ai primit şi auzit! Ţine, şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine.
4  Totuşi ai în Sardes câteva nume, care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă Sunt vrednici.
5  Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”
6  Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”
7  Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide:
8  „Ştiu faptele tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu, şi n-ai tăgăduit Numele Meu.
9  Iată că îţi dau din cei ce Sunt în sinagoga Satanei, care zic că Sunt Iudei şi nu Sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit.
10  Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului.
11  Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.
12  Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.
13  Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”
14  Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu:
15  „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot!
16  Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.
17  Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic” şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,
18  te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi.
19  Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, deci, şi pocăieşte-te!
20  Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.
21  Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.
22  Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.

As dori sa discutam aici despre pasajul de mai sus: Apocalipsa 2-3. Ce credeti, scrisorile se adreseaza unor biserici din timpul lui Ioan sau bisericile reprezinta de fapt diferite epoci din istoria Bisericii ?


12/12/05 22:48

   
april
admin forum

Locatie: Germania
Inregistat: 15/10/05
Eu cred ca reprezinta diferite epoci in istoria Bisericii.

_______________________________________
Every Day Brings New Blessings

12/12/05 23:09

   
Larisa
membru

Locatie: Seattle
Inregistat: 22/05/05
Mesajul pentru biserica din Efes este valabil pentru cei din anul 30 - 313. Cel adresat bisericii din Smirna corespunde celor din anii 313 - 600 cand incepe perioada bisericii din Pergam. Mesajul bisericii din Tiatira este valabil intre anii 600 - 1517. Iar cel pentru biserica din Sardes corespunde din punct de vedere istoric anilor 1517 - 1648. Mesajul ingerului Bisericii din  Filadelfia este potrivit pana in anul 1900.
Mesajul pentru biserica din Laodicea corespunde anilor 1900 - pana la a doua venire: "stiu faptele tale: ca nu esti nici rece, nici in clocot. O, daca ai fi rece sau in clocot! Dar fiindca esti caldicel, nici rece, nici in clocot, am sa te vars din gura mea."
O fraza care mi-a sarit in ochi este: "INGERULUI BISERICII DIN ... SCRIE-I! Sa insemne asta ca fiecare perioada are un inger pazitor?

Ultima modificare de Larisa (13/12/05 00:08)


_______________________________________
"In viata risipim ani, iar la moarte cersim clipe" - Nicolae Iorga

13/12/05 00:06

Site web  
filip
membru

Inregistat: 27/04/05
Dintre explicaţiile pe care le-am auzit eu la acest pasaj cea mai potrvită mi s-a părut aceea care spune că bisericile menţionate aici reprezintă:
a. bisericile locale fizic existente cu denumirile respective în vremea lui Ioan
b. biserica universală în anumite perioade istorice, aşa cum amintea şi April şi Larisa (deşi delimitarea pe care a postat-o ea nu este agreeată de toţi teologii)
c. starea dintr-o biserică locală la un moment dat.

Dacă îngerii par foarte potriviţi pentru cazurile "a" şi "c", pentru cazul "b" încă nu m-am gândit că ar putea să existe aşa ceva, în felul descris de Larisa, deşi nu m-ar mira ca aşa să fie.

Ultima modificare de Lupea_Filip (13/12/05 21:59)


13/12/05 08:47

Site web  
jaspax
membru

Locatie: Seattle, SUA
Inregistat: 12/12/05
Eu unul ma gandesc la "a" si "c" din lista lui Filip. In orice caz e clar ca acestea au fost biserici adevarate, fizice pe vremea lui Ioan... singura intrebare este daca au si o alta interpretare. Ideea de epocile bisericii este interesant, dar nu stiu pe ce baza se face interpretarea asta. Eu intotdeauna am aplicat aceste pasaje in sensul "c", adica m-am intrebat in care stare ma aflu eu si unde se afla biserica mea. Este o intrebare importanta!

_______________________________________
--
"Sa avem cea mai mare grija sa tinem la ceea ce s-a crezut pretutindeni, intotdeauna, si de catre toti." - Sf. Vincent

13/12/05 18:30

   
dave4jc
membru

Locatie: Romania
Inregistat: 24/03/05
eu cred ca bisericile reprezinta atat niste biserici, care au existat pe vremea lui Ioan dar ele mai pot reprezenta si Biserica lui Cristos la un anumit moment in istorie.
avem deci...

Efes: biserica apostolica din primul secl, infloritoare la inceput dar pierzandu-si zelul pe parcurs

Smirna: biserica persecutata din perioada ultimilor imparati romani si pana in perioada lui Constantin, care la inceputul secolului 4 a instituit crestinismul ca religie oficiala

Pergam: biserica din perioada domniei lui Constantin si pana la aparitia papalitatii, in secolele 4 si 5

Tiatira: biserica din momentul aparitiei papalitatii si Reforma din secolele 15 si 16

Sardes: biserica de dupa Reforma, care si-a pierdut vitalitatea in secolele 16 si 17

Filadelfia zilele trezirii spirituale evanghelice si reformele din secolele 18 si 19, asociate cu marile miscari misionare

Laodiceea: pasivitatea bisericii din zilele noastre care va continua pana in momentul revenirii lui Cristos


14/12/05 15:03

   
ionelcim
membru

Locatie: cluj-napoca
Inregistat: 01/11/05
eu cred ca tre sa ne uitam la toate si dc ni se potriveste ceva, atunci..............sa fim plini de ravna si sa ne pocaim.
am fost surprins sa vad ca la o biserica-i spune "faptele tale nu sunt desavarsite inaintea Mea" ce ziceti avem ce invata?


_______________________________________
"CAT SUNT IN LUME SUNT LUMINA LUMII" Isus Hristos

14/12/05 23:13

   
mit4jc
membru

Locatie: Galati
Inregistat: 08/12/05
Am citit ceea ce ati scria si am observat ca in mare parte s-a incercat o interpretare din punct de verdere fizic si istoric. Insa eu daca stau mai bine si ma gandesc oare in ziua de astazi nu sunt biserici asemenea celor 7?

Am vizitat diverse biserici si am observat practic acest lucru. In timp ce unele biserici sunt in clocot, altele sunt caldicele; in altele si-au facut loc invataturi false s.a.

Deasemenea ma mai gandesc si starea de spirit a noastra si imi place ce zice ionelcim
ionelcim a scris:

eu cred ca tre sa ne uitam la toate si dc ni se potriveste ceva, atunci..............sa fim plini de ravna si sa ne pocaim.


_______________________________________
Cine n-are vise, n-are speranta, insa cine indrazneste poate atinge ceea ce nu si-a putut imagina.

22/12/05 23:54

   
doitili
membru

Locatie: Curtea de Arges, Romania
Inregistat: 23/10/05
in fiecare bis vedem atat puncte tari cat si puncte slabe
cred ca ar fi bine sa ne evaluam starea ns si sa vedemcare sunt puncte ns tari si care sunt cele slabe si acolo unde suntem slabi sa venim cu pocainta inaintea Domnului


_______________________________________
Este un lucru sa stii ce gandeste Dumnezeu. Este cu totul altceva sa gandesti cum gandeste El.

06/01/06 02:20

   
ionelcim
membru

Locatie: cluj-napoca
Inregistat: 01/11/05
dc ne refirim la bisericile din apocalipsa, atunci cred ca ar tre sa vedem care este parerea Dlui despre noi.
spun asta doitili nu ca sa te contrazic, dar aceeasi problema o aveau acele biserici.si ele se evaluau, dar se pare ca ceea ce vedea Dzeu era diferit de ce vedeau ei. la una-i spune:"iti merge numele ca traesti dar esti mort", la alta:"te crezi bogat si zici:m-am imbogatit, si nu vezi ca esti ticalos, nenorocit, sarac, orb si gol"
sti spune un verset din proverbe ca"unde nu este descoperire Dumnezeiasca poporul este fara frau"
avem nevoie de descoperirile lui Dumnezeu!


_______________________________________
"CAT SUNT IN LUME SUNT LUMINA LUMII" Isus Hristos

06/01/06 14:26

   
mit4jc
membru

Locatie: Galati
Inregistat: 08/12/05
Parerea mea pesonala este ca una din marele probleme ale crestinului(chiar a bisericilor) este ca de multe ori se evaueaza dupa propriile standarde, nu dupa standardele lui Dumnezeu, pe care cred ca le stim cu totii.

_______________________________________
Cine n-are vise, n-are speranta, insa cine indrazneste poate atinge ceea ce nu si-a putut imagina.

06/01/06 22:42

   
doitili
membru

Locatie: Curtea de Arges, Romania
Inregistat: 23/10/05
ionelcim,nu dupa standardele ns spun sa facem evaluarea ci stand inaintea Domnului, in lumina Cuvantului Sau

Ultima modificare de doitili (06/01/06 23:38)


_______________________________________
Este un lucru sa stii ce gandeste Dumnezeu. Este cu totul altceva sa gandesti cum gandeste El.

06/01/06 23:38

   
ionelcim
membru

Locatie: cluj-napoca
Inregistat: 01/11/05

doitili a scris:

ionelcim,nu dupa standardele ns spun sa facem evaluarea ci stand inaintea Domnului, in lumina Cuvantului Sau


da inteleg....
sti ce am observat? la evanghelizare tot aud amintinduse apocalipsa 3:20; "iata Eu stau la usa si bat..." dar Dl spune asta celor din biserica nu celor din lume(cel putin in primul rand), si noi habar nu avem, cand auzim versetul resp imediat spunem ca asta-i pt prieteni, insa hai sa vedem ACUM unde este Dl? este cu noi, avem partasie cu El? sau este departe....


_______________________________________
"CAT SUNT IN LUME SUNT LUMINA LUMII" Isus Hristos

07/01/06 21:49

   
doitili
membru

Locatie: Curtea de Arges, Romania
Inregistat: 23/10/05
de multe ori poate ar trebui sa se faca evanghelizare celor din biserici.

_______________________________________
Este un lucru sa stii ce gandeste Dumnezeu. Este cu totul altceva sa gandesti cum gandeste El.

08/01/06 13:26

   
byanka
membru

Locatie: Brasov,Romania
Inregistat: 19/03/07
:)..sunt niste studii foarte interesante despre cele 7 Biserici pe situl www.predici2.org......Cautati la Chiu Daniel...

_______________________________________
Fii tu schimbarea pe care  vrei sa o vezi in lume.....

27/06/07 23:24

   
blasphemer
membru

Locatie: Romania
Inregistat: 07/09/07
cate biserici crestine detineti in tot globu? care 7(milioane)?
is curios ce 7 biserici vorbiti la cate sunt doar intrun orasel sau sat ma mir ....
la cate biserici detineti pana si apocalipsa are de ales vreo cativa mii de ani ...sa vada care e mai colorata si 'sfanta'..thousands to choose from


15/09/07 01:58

   
Joseph7
membru

Inregistat: 02/03/07
Nu cred ca Apocalipsa are de ales ca doar nu o fi om ca sa scrie ea. 
Citeste Apocalipsa si apoi cred ca vei avea ce scrie si tu la acest subiect.

Ultima modificare de Joseph7 (15/09/07 06:30)


_______________________________________
Dar cei ce se incred in Domnul isi innoiesc puterea, ei zboara ca vulturii; alearga si nu obosesc, umbla si nu ostenesc.

15/09/07 06:08

   
blasphemer
membru

Locatie: Romania
Inregistat: 07/09/07
creca tu ar trebui sa citesti si carti din alte religii sau traditii,nu numai crestinismul e "religia pura"

15/09/07 06:29

   
Joseph7
membru

Inregistat: 02/03/07
Eu cred ca tu ar trebui sa raspunzi la subiect.  Daca m-ar interesa alte religii, as merge pe forumuri care au asa ceva.  Pe mine nu ma intereseaza o religie, ci o relatie:  relatia cu Dumnezeu.  Pentru unii, crestinismul poate sa fie doar o religie, dar se vad si roadele lor ( inchizitia si alte cele).  Pentru crestinii adevarati este o relatie cu Dumnezeul Atotcreator.

Daca nu te intereseaza aceasta relatie, este mai bine sa cauti in alta parte ce te satisface pe tine.  Pe forumul acesta vei intalni mai multi crestini care sunt interesati in a creste in aceasta relatie cu Dumnezeu, nu in a practica sau a cunoaste o religie.

Ultima modificare de Joseph7 (15/09/07 07:18)


_______________________________________
Dar cei ce se incred in Domnul isi innoiesc puterea, ei zboara ca vulturii; alearga si nu obosesc, umbla si nu ostenesc.

15/09/07 07:17

   
Gabriella
membru

Locatie: Transylvania
Inregistat: 01/08/07
"Religia pură" este de fapt cea despre care este scris în Iacov 1:21-27
19 Ştiţi bine lucrul acesta, prea iubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mînie;
20 căci mînia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.
21 De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cu blîndeţă Cuvîntul sădit în voi, care vă poate mîntui sufletele.
22 Fiţi împlinitori ai Cuvîntului, nu numai ascultători, înşelîndu-vă singuri.
23 Căci dacă ascultă cineva Cuvîntul, şi nu -l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într'o oglindă;
24 şi, dupăce s'a privit, pleacă şi uită îndată cum era.
25 Dar cine îşi va adînci privirile în legea desăvîrşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.
26 Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrînează limba, ci îşi înşeală inima, religiunea unui astfel de om este zădarnică.
27 Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.


Revenind la subiect, in Apocalipsa, Ioan cand face referire la cele 7 biserici nu se referă din punct de vedere numeric (pe vremea lui erau deja mai mult de atâtea), ci din punct de vedere al tipologiei (tipuri de credincioşi, căci de fapt biserica nu este reprezentată de clădiri ci este totalitatea credincioşilor).

Ultima modificare de Gabriella (21/10/07 23:40)


_______________________________________
"Cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun."
1Tes. 5:21

21/10/07 23:39

   
bairstow
membru

Locatie: aiud
Inregistat: 27/10/07
Confuzia ce dainuieste in biserica voastra e imensa vad...Asa cum adventistul ala va facut praf referindu-se la ziua a 7 ,voi negasind nici o explicatie cat de cat lamuritoare cu privire la schimbarea ei, deoarece nu va sprijiniti decat pe diverse predici a altor biserici dinaintea voastra.
De unde biserica din Smirna se aseamana cu citez:biserica persecutata din perioada ultimilor imparati romani si pana in perioada lui Constantin, care la inceputul secolului 4 a instituit crestinismul ca religie oficiala .Mai citim o data ce spune apocalipsa:Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: „Iată ce zice Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat:
9  „Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat), şi batjocurile, din partea celor ce zic că Sunt Iudei şi nu Sunt, ci Sunt o sinagogă a Satanei.
10  Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.”
Observ numai cuvinte de lauda...
Nu mai comentez celelalte comparatii ca deja mi se face rau unde sau ajuns cu interpretarile care sunt bazate mai mult pe infumurare si nestinta. In loc sa ne bazam pe scrierile primilor crestini (asa cum ar trebui)care primisera invatatura poate chiar de la Ioan...


_______________________________________
Daca se poate, pe cat sta in puterea noastra ,traiti in buna pace cu toti oamenii.

17/02/08 11:24

   
Old
Moderator

Locatie: cluj
Inregistat: 18/01/08

bairstow a scris:


Nu mai comentez celelalte comparatii ca deja mi se face rau unde sau ajuns cu interpretarile care sunt bazate mai mult pe infumurare si nestinta. In loc sa ne bazam pe scrierile primilor crestini (asa cum ar trebui)care primisera invatatura poate chiar de la Ioan...Daca ai ucis pisica, acuma ingroapa-o! Nu trebuie sa comentezi ca sa ti se faca rau, ci spune tu ce stii din scrierile primilor crestini, sau de oriunde, dar spune cat de cat!

Ultima modificare de OLD TRAIAN (18/02/08 16:21)


_______________________________________
Cunosti cu adevarat valoarea vietii in momentul in care viata atarna de un fir ce-i gata sa se rupa.

18/02/08 16:18

   
bairstow
membru

Locatie: aiud
Inregistat: 27/10/07
Pai in primul rand apocalipsa este o carte foarte plina de simboluri a caror interpretare este dificila(adaugata la biblie deabia in secolul 4 sic de catre cine?daca nu de traditie? si cu mare indoiala!!!).Aceste biserici reprezinta intradevar biserica universala dar cu un alt inteles.Conform cap 1 vers 20 vedem ca soarta bisericii este in mana domnului care promite ca va fi cu crestini in "toate zilele"si portile iadului nu o vor birui.Desigur mici abateri ale celor care conduc biserica cum ar fi o oarecare neglijenta sau o lipsa de traire intensa, precum si altele se vor gasi dar separat in anumite perioade la anumite bisericii, dar nu la toate si pe perioade de timp limitate.Aici vedem cel mai bine:bis ortodoxa rusa ,greaga,romana etc etc fiecare din ele formand un tot dar fiind separate(o noua dovada ca Ortodoxia este biserica adevarata).In apocalipsa cap 2 vers 5 ni se spune ca sfesnicul va fi luat, aici unii interpretand puterea care o avea Roma asupra Constantinopolului(epistolul din Roma find cel mai mare dar neavand nicidecum putere asupra celorlalti, adica hotareau impreuna), putere care a fost mutata la Constantinopol...Desigur aceasta e o interpretare si din pdv al timpului si este o interpretare nerecunoscuta de toti teologii ortodoxii tocmai ca sa nu cadem in infumurare.Repet ca orice scriere biblica are mai multe intelesuri si mai ales apocalipsa care este plina de simboluri...

_______________________________________
Daca se poate, pe cat sta in puterea noastra ,traiti in buna pace cu toti oamenii.

27/02/08 19:17

   
Old
Moderator

Locatie: cluj
Inregistat: 18/01/08
Da, uite, zici ceva. Ca sunt multe simboluri in Apocalipsa este clar. Cuprinsa  in Biblie asa cum zici, prin secolul 4, atunci este recunoscuta ca fiind canonica. Eu cred ca aceasta scriere este pe drept atribuita lui Ioan, de altfel acest lucru a fost inteles si atunci cand a fost recunoscuta. Ea exista dinainte, se afla in circulatie, dar nu era recunoscuta de toti,la fel ca alte scrieri ale Noului Testament.

Ceea ce este evident este ca destinatarii initiali erau cuprinsi in aceasta carte si ma refer la cele 7 mai cunoscute biserici din Asia Mica, care de altfel, istoric vorbind au existat.

Stii ca pentru biserica din Efes era o mustrare aspra: Ai parasit dragostea dintai. Intoarcete la faptele tale dintai,altfel...iti voi lua sfesnicul din locul lui. Stii ce mai este in prezent in locul unde se crede ca a avut resedinta aceasta biserica. Este o cruce infipta in pamant, pe care scrie:Efes.

Sigur ca aceleasi caracteristici se pot gasi si la alte biserici locale, si de asemenea se pot gasi similaritati in istoria bisericii.

Pana aici este bine, si este mai bine sa ne oprim aici decat sa cautam care este cea mai buna biserica sau cine detine monopolul credintei. Pentru ca nu ne putem lauda cu vrednicia permanenta a bisericii, mai ales daca privim in istoria ei zbuciumata. Nu vreau sa intru in amanunte, dar se poate remarca faptul ca 'marea schisma' a fost legata de scindarea imperiului roman, ceea ce denota faptul ca biserica avea legaturi seculare. Sau inchizitia, sigur, care era o institutie de sine statatoare, dar avand recunoasterea bisericii de apus , si cu care catolicismul nu se poate lauda. Au fost multe alte metehne, dar ce este cu adevarat merituos este faptul ca Domnul Iisus a pastrat credinta pana in zilele noastre, si am avut si noi posibilitatea intoarcerii la Dumnezeu.

De aceea cred ca ar trebui mai degraba sa ne identificam nu cu o organizatie a bisericii, si sa nu spunem: eu sun al lui Pavel, sau eu sunt al lui Petru, sau al lui Apolo, ci sa ne identificam cu un singur nume:Suntem ai domnului Iisus Hristos.

Bisericile locale sunt organizatii omenesti, si ar fi bine daca ar cauta si la nivel de grup local sa il slujeasca cu adevarat pe Domnul, dar mai sus decat bisericile locale se intalnesc sfintii.(Nu ma refer la cei canonizati ci la cei care ne dedicam viata ascultarii de Mantuitorul, pentru ca au existat si exista o pleiada de sfinti care nefiind persoane publice nu au fost recunoscuti oficial)

Ultima modificare de OLD TRAIAN (27/02/08 20:20)


_______________________________________
Cunosti cu adevarat valoarea vietii in momentul in care viata atarna de un fir ce-i gata sa se rupa.

27/02/08 19:47

   
mototey
membru

Locatie: Mutat: Suceava - România
Inregistat: 11/12/06
biserica din Laodicea este ultima biserica din Apocalipsa careai Dumnezeu ii vorbeste... ea reprezinta bisericile amortite din zilele noastre... mediocritatea spirituala... de aceea eu cred ca sfarsitul lumii este foarte aproape...

_______________________________________
Omul de care se foloseste Dumnezeu

30/03/08 17:53

Site web  
Pagini:  1 2    Felicitari Craciun, Felicitari cu ocazia Craciunului si Anului Nou, Felicitari electronice de sarbatori, Felicitari cu mesaj crestin Nasterea Domnului, Mesaje sarbatori de iarna, Urari de Anul nou, Urari sarbatori
felicitari electronice mesaj inviere felicitari sfintele pasti felicitare online pentru pasti felicitari crestine cu mesaj din Biblie felicitare cu mesaj de inviere felicitare cu mesaj de inviere felicitare crestina verset biblic inviere
Mergeti la
Powered by PunBB
© Copyright '02-'04 Rickard Andersson
© 2005-2018 TANARCRESTIN.net