TANARCRESTIN.net
 
Forum | Regulament | Cautare | Inregistrare | Login

Nu esti conectat.

tcForum/De-ale psihologiei/Modulul psihopedagogic Moderat de antonela, april  
Autor
Mesaje Pagini: 1
antonela
Moderator

Locatie: Romania
Inregistat: 02/11/05
Deoarece sunt forumisti studenti, care fac modulul psihopedagogic la facultate, m-am gandit sa vin in ajutorul lor, si sa-i ajut putin.

Sper sa fie de folos! :)


Primul subiect este "Lectia"

Lectia = forma fundamentala de organizare a procesului de invatamant, in care se desfasoara activitatea elevilor sub indrumarea cadrului didactic, intr-un anumit interval de timp.

Tipurile de lectii

Lectia se desfasoara într-o succesiune de etape, care-i confera o anumita structura.
Tipul de lectie se refera la structura comuna a lectiilor care urmaresc aceleasi finalitati.
Tipul de lectie se stabileste in functie de obiectivul general al lectiei.

Tipurile principale de lectii sunt urmatoarele:

* lectia de transmitere/insusire de cunostinte;
* lectia de formare de priceperi si deprinderi;
* lectia de recapitulare si sistematizare a cunostintelor, priceperilor si deprinderilor;
* lectia de evaluare a performantelor scolare;
* lectia mixta (combinata).

Fiecarui tip de lectie ii este proprie o anumita structura generala. Aceasta structura nu este obligatorie si rigida.

Tipurile de lectii se regasesc in realitate in practica scolara sub forma unor variante concrete. Constituirea variantelor de lectii este determinata de: specificul obiectului de invatamant; particularitatile elevilor; conditiile materiale locale; competentele cadrului didactic.

Structura generala, orientativa, a fiecarui tip de lectie:


1. Lectia de transmitere/insusire de cunostinte

Prin acest tip de lectie se urmareste atat achizitia de cunostinte (date concrete, notiuni, principii, legi), cat si formarea la elevi a capacitatilor de a opera cu acestea (de a le interpreta, aplica, analiza, sintetiza si evalua).

Structura generala a acestui tip de lectie este urmatoarea:

1. momentul organizatoric, prezent în orice lectie si prin care se asigura conditiile unei bune desfasurari a lectiei;
2. pregatirea pentru tema noua, care consta în actualizarea, de regula prin conversatie, a unor cunostinte anterioare, necesare noii învatari;
3. anuntarea subiectului (titlului) si a obiectivelor lectiei.
Acestea din urma vor fi prezentate elevilor într-o forma accesibila in vederea motivarii si cointeresarii lor pe parcursul lectiei;
4. transmiterea cunostintelor: este etapa de baza a lectiei, care ocupa cea mai mare parte a timpului. Prin strategii specifice, profesorul prezinta noul continut si dirijeaza invatarea elevilor, asigurand o participare activa a acestora, pana la obtinerea performantei vizate;
5. fixarea cunostintelor, care se poate realiza prin conversatii sau aplicatii practice.
6. anuntarea si explicarea temei pentru acasa.


2. Lectia de formare de priceperi si deprinderi

   
    Se intalneste la o varietate de obiecte de invatamsnt care au ca obiectiv formarea si exersarea deprinderilor intelectuale (matematica, gramatica), deprinderilor motorii (educatie fizica, tehnologica, lucrari de atelier) sau capacitatilor creatoare (muzica, desen, compunere).

    Acest tip de lecţie are următoarea structura generala:

    1. momentul organizatoric, care capătă o importanţă sporită în cazul în care exersarea se bazează pe utilizarea unor mijloace de învăţământ specifice (în atelier, laborator etc.);
    2. anunţarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei;
    3. actualizarea/prezentarea, prin explicaţii sau conversaţie, a unor cunoştinţe, ce reprezintă suportul teoretic al exersării;
    4. explicarea şi demonstrarea modelului acţiunii de executat, realizate de regulă de cadrul didactic, în vederea formării la elevi a modelului intern al acţiunii respective;
    5. exersarea propriu-zisă, care se realizează mai întâi sub îndrumarea profesorului şi apoi independent, sub forma unor exerciţii variate, dozate şi gradate;
    6. evaluarea rezultatelor obţinute.
    Adesea deprinderile nu pot fi formate într-o singură lecţie, exersarea lor realizându-se pe parcursul mai multor ore, care se pot desfăşura chiar succesiv, în aceeaşi zi.

    Printre variantele acestui tip de lecţie, determinate de natura diversă a deprinderilor de format cât şi de varietatea resurselor materiale implicate, se numără: lecţia în atelier; lecţia în laborator; lecţia de rezolvare de probleme; lecţia de educaţie fizică (lecţia de formare de deprinderi motrice).


   3. Lecţia de recapitulare

    Prin acest tip de lecţie se urmăreşte consolidarea, sistematizarea, aprofundarea şi uneori chiar completarea cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor. Se organizează la sfârşitul unui capitol, la sfârşitul semestrului şi al anului şcolar (recapitulare finală), înaintea lucrărilor scrise sau la începutul anului şcolar.

    Structura generală a acestui tip de lecţie este următoarea:

    1. enunţarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei;
    2. recapitularea propriu-zisă, care se poate face în următoarele variante: conversaţie pe baza unui plan (anunţat elevilor din timp, care s-au pregătit în prealabil); efectuarea de către elevi a unei teme cu caracter aplicativ (de exemplu, rezolvare de probleme, lucrări de laborator); prezentarea şi discutarea unor referate, proiecte; expunere–sinteză a cadrului didactic;
    3. aprecierea rezultatelor.

   4. Lecţia de evaluare pune în evidenţă în special funcţiile de diagnoză şi de conexiune inversă ale evaluării.

    Structura generală a acestui tip de lecţie este următoarea:

    1. anunţarea obiectivelor;
    2. evaluarea propriu-zisă (în funcţie de metodele folosite, notele sunt anunţate pe loc sau communicate în orele următoare);
    3. Aprecieri generale, concluzii, recomandări vizând ameliorarea activităţii.

    Acest tip de lecţie se concretizează în diferite variante: lecţia de evaluare orală; lecţia de evaluare prin probe scrise; lecţia de evaluare prin probe practice; lecţia de evaluare cu ajutorul calculatorului.

   5. Lecţia mixtă (combinată).

Denumirea este dată de urmărirea concomitentă a mai multor obiective didactice: transmitere de cunoştinţe sau fixare şi evaluare. Este tipul de lecţie cel mai răspândit în practica şcolară, în special la clasele primare şi generale, unde volumul cunoştinţelor de transmis este mai mic.
   
Are următoarea structură generală:

    1. momentul organizatoric;
    2. verificarea cunoştinţelor şi deprinderilor anterioare dobândite (şi în primul rând) verificarea temei pentru acasă;
    3. pregătirea pentru tema nouă;
    4. anunţarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei;
    5. transmiterea noilor cunoştinţe;
    6. fixarea cunoştinţelor;
    7. anunţarea şi explicarea temei pentru acasă.

    Acest tip de lecţie poate îmbrăca un număr mare de variante, deteminate de: succesiunea etapelor (verificarea poate fi făcută concomitent cu transmiterea cunoştinţelor sau, în etapa de dobândire de cunoştinţe pot fi intercalate momente de fixare parţială), de strategie dominantă, de mijloacele de învăţământ folosite.

sursa: www.facultate.regielive.ro


_______________________________________
Căci Tu eşti Stânca mea, Cetăţuia mea, şi, pentru Numele Tău, mă vei povăţui şi mă vei călăuzi. Psalmul 31:3

28/11/11 19:54

   
antonela
Moderator

Locatie: Romania
Inregistat: 02/11/05
Proiectarea lectiei

- implica urmatoarele demersuri: formularea obiectivelor, identificarea resurselor, stabilirea strategiilor didactice, construirea instrumentelor de evaluare.


Formularea obiectivelor activitatii

Obiectivele prevazute in programa scolara nu pot fi realizate intr-o singura activitate didactica. De aceea este necesara formularea unor finalitati concrete care sa indice rezultatele ce se pot atinge la sfarsitul unei activitati didactice. Acestea sunt obiectivele operationale ale lectiei.

Ele sunt rezultate anticipate ale activitatii de invatare care prezinta urmatoarele caracteristici:

-exprima in termeni de comportamente observabile si pe cat posibil masurabile, modificarile aparute la elev, in plan cognitiv, afectiv sau psihomotor, la sfarsitul unei situatii de invatare;

-reprezinta puncte de referinta pentru organizarea, reglarea si evaluarea activitatii de predare-invatare;


*Parametrii ce sunt luati in considerare, in formularea obiectivelor operationale:

-comportamentul elevului, exprimat printr-un verb de actiune (a explica, a identifica, a demonstra, a analiza, a trasa, a executa);

-conditiile de manifestare a comportamentului (prezenta sau absenta unor resurse materiale etc.);

-criteriul de reusita, exprimat de obicei in termenii performantei admise.


*Greseli de formulare a obiectivelor operationale:

-prin raportare la activitatea profesorului (ex. sa explic elevilor modul de realizare a  machetei );

-cu referire la mai multe operatii (ex. elevul sa recunoasca si sa clasifice aparatele de masura);

-in numar prea mare: pentru ca nu ar putea fi atinse intr-o singura lectie.Alaturi de obiectivele operationale, lectia are un obiectiv fundamental: scopul lectiei. El exprima intentia cadrului didactic de a obtine modificari in comportamentul elevilor. Scopul indica acele capacitati umane ce vor fi invatate in lectie (insusirea unui concept, formarea unor deprinderi etc.)

sursa:  www.aidd-fse.ro

-va urma-


_______________________________________
Căci Tu eşti Stânca mea, Cetăţuia mea, şi, pentru Numele Tău, mă vei povăţui şi mă vei călăuzi. Psalmul 31:3

03/12/11 18:29

   
antonela
Moderator

Locatie: Romania
Inregistat: 02/11/05
Identificarea resurselor lectiei

În acest scop sunt luate în considerare:


1) resursele umane:

a) particularităţile elevilor: nivel de pregătire, ritm de învăţare, stil de învăţare,interese, înclinaţii, trebuinţe.

b)competenţele cadrului didactic: pregătire ştiinţifică, stil de predare etc.;


2) resursele materiale:

a) conţinutul: selectarea şi analiza riguroasă a informaţiei, alegerea exemplelor,aplicaţiilor, temelor etc;

b) mijloacele de învăţământ: stabilirea complexului multimedia pentru lecţii, confecţionarea de noi mijloace etc.;

c) locul desfăşurării lecţiei: clasă, cabinet,laborator, atelier;

d) timpul alocat lecţiei.


sursa:  www.aidd-fse.ro


_______________________________________
Căci Tu eşti Stânca mea, Cetăţuia mea, şi, pentru Numele Tău, mă vei povăţui şi mă vei călăuzi. Psalmul 31:3

07/12/11 20:36

   
antonela
Moderator

Locatie: Romania
Inregistat: 02/11/05
Stabilirea strategiilor didactice

       Strategia didactică desemnează un anumit mod de a concepe activitatea de predare şi învăţare,combinând metodele, mijloacele de învăţământ şi formele de organizare a activităţii elevilor în vederea atingerii obiectivelor urmărite.
       Alegerea strategiilor se face în funcţie de: obiective; natura conţinutului; particularităţile elevilor; competenţele cadrului didactic; condiţii de dotare; timpul disponibil.
       Opţiunea pentru un anumit tip de strategie presupune precizarea metodelor, mijloacelor de învăţământ şi formelor de organizare a activităţii elevilor.

       În cadrul lecţiei, formele de organizare a activităţii elevilor (de grupare a elevilor) pot fi:

1. frontală: cadrul didactic îndrumă în acelaşi timp activitatea tuturor elevilor din clasă (expune, demonstrează cu toată clasa);

2. pe grupe: clasa este împărţită în grupe de 3-5 elevi (fiecare grupă îşi desfăşoară independent activitatea, prin cooperarea dintre membrii săi: observă, experimentează, efectuează un proiect, confecţionează un obiect etc.). Grupele pot fi: omogene ( elevii au acelaşi nivel de pregătire); eterogene ( elevii au nivele de pregătire diferite). Grupele pot executa o sarcină: comună, identică pentru toate grupele; diferenţiată, de la o grupă la alta;

3. individuală: fiecare elev realizează sarcini şcolare independent de colegii săi (rezolvă exerciţii, probleme, studiază un text, lucrează la calculator, efectuează un experiment sau o lucrare practică, etc.). Sarcinile de lucru pot fi: comune pentru toţi elevii clasei; diferenţiate pe categorii de elevi; individualizate.


       Un element fundamental în conturarea strategiei didactice este identificarea tipurilor de capacităţi/rezultate ale învăţării pe care elevii le vor dobândi în acea lecţie: informaţii factuale, concepte, deprinderi etc.
       Învăţarea fiecărei capacităţi presupune parcurgerea unor etape specifice, de a căror respectare depinde atingerea obiectivelor lecţiei.
       Indiferent de capacitatea care se învaţă, într-o activitate de învăţare se organizează o serie de evenimente care acţionează asupra elevilor ajutându-i să atingă obiectivul propus. Aceste evenimente, numite evenimente ale instruirii se parcurg în următoarea ordine.

           1. Captarea atenţiei
           2. Anunţarea obiectivelor lecţiei
           3. Reactualizarea elementelor anterior învăţate
           4. Prezentarea conţinutului învăţării şi dirijarea învăţării
           5. Prezentarea conţinutului învăţării şi dirijarea învăţării
           6. Asigurarea conexiunii inverse
           7. Evaluarea performanţei
           8. Asigurarea retenţiei şi a transferului celor învăţate

       Evenimentele instruirii nu se succed întotdeauna în aceeaşi ordine. Ele pot să nu fie prezente în totalitatea lor pe parcursul unei singure lecţii. ( de ex.: lecţiile de verificare sau de recapitulare nu conţin toate aceste evenimente).

Construirea instrumentelor de evaluare

       Construirea instrumentelor de evaluare se realizează pornind de la obiectivele activităţii didactice. Ele pot îmbrăca forme variate şi pot fi utilizate în diferite momente ale activităţii didactice.

sursa:  www.aidd-fse.ro


_______________________________________
Căci Tu eşti Stânca mea, Cetăţuia mea, şi, pentru Numele Tău, mă vei povăţui şi mă vei călăuzi. Psalmul 31:3

08/12/11 20:10

   
Pagini: 1    Felicitari Craciun, Felicitari cu ocazia Craciunului si Anului Nou, Felicitari electronice de sarbatori, Felicitari cu mesaj crestin Nasterea Domnului, Mesaje sarbatori de iarna, Urari de Anul nou, Urari sarbatori
felicitari electronice mesaj inviere felicitari sfintele pasti felicitare online pentru pasti felicitari crestine cu mesaj din Biblie felicitare cu mesaj de inviere felicitare cu mesaj de inviere felicitare crestina verset biblic inviere
Mergeti la
Powered by PunBB
© Copyright '02-'04 Rickard Andersson
© 2005-2018 TANARCRESTIN.net