TANARCRESTIN.net
 
Forum | Regulament | Cautare | Inregistrare | Login

Nu esti conectat.

tcForum/Devotional/Promisiunile lui Dumnezeu Moderat de antonela, april  
Autor
Mesaje Pagini:  1 2
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Din fericire pentru noi, Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri!
În bunătatea Lui, ne-a făcut promisiuni încă de la începuturi. Şi spre deosebire de noi, El nu-şi uită promisiunile.

Copiez aici mesajul de la Foiţa zilnică.

"...încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui!" Psalmul 62-7,8


                          Patru promisiuni minunate


   Creştinii au astăzi promisiuni speciale ale lui Dumnezeu şi ale Domnului Isus, care le pot întări încrederea în Dumnezeu.

1."EU SUNT CU VOI ÎN TOATE ZILELE, PÂNĂ LA SFÂRŞITUL VEACULUI!"

   Nu există nici o zi în care Isus să nu fie lângă ai Săi. El nu-i părăseşte niciodată.

2."ŞTIM CĂ TOATE LUCRURILE LUCREAZĂ ÎMPREUNĂ SPRE BINELE CELOR CE IUBESC PE DUMNEZU."

   Nu există nimic, chiar dacă este amar, care să nu lucreze spre binele nostru în mâna lui Dumnezeu. În spatele tuturor situaţiilor stă dragostea lui Dumnezeu.

3."NU VĂ ÎNGRIJORAŢI DE NIMIC; CI ÎN ORICE LUCRU, ADUCEŢI CERERILE VOASTRE LA CUNOŞTINŢA LUI DUMNEZEU, PRIN RUGĂCIUNI ŞI CERERI, CU MULŢUMIRI. ŞI PACEA LUI DUMNEZEU, CARE ÎNTRECE ORICE PRICEPERE, VĂ VA PĂZI INIMILE ŞI GÂNDURILE ÎN HRISTOS ISUS."

   Nu există nici o situaţie în care să nu ne putem vărsa inima înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a promis copiilor Săi că va lua greutăţile din calea lor, ci că le va dărui mereu pacea Sa! În această putere, creştinul poate rămâne în picioare şi în cele mai grele situaţii.

4."BINECUVÂNTAT SĂ FIE DUMNEZEU, TATĂL DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS, PĂRINTELE ÎNDURĂRILOR ŞI DUMNEZEUL ORICĂREI MÂNGÂIERI, CARE NE MÂNGÂIE ÎN TOATE NECAZURILE NOASTRE"

   Nu există nici un necaz în care Dumnezeu să nu ne mângâie. Mângâierea Sa este mai mare ca orice strâmtorare!!


Şi ceva de pe youtobe relevantă subiectului: http://www.youtube.com/watch?v=ZTsRNxc2H1E

Ultima modificare de Magdy (18/05/08 20:46)


11/05/08 13:59

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Exod 29:46 "Ei vor cunoaşte că Eu sînt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din ţara Egiptului, ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sînt Domnul, Dumnezeul lor.

Levitic 11:45 "Căci Eu sunt Domnul care v-am scos din Ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru, şi să fiţi sfinti, căci Eu sunt sfânt!"

   Atunci când Dumnezeu a scos poporul Israel din Egipt sau când scoate un suflet din păcat, El o face cu un scop bine definit. Dacă punem împreună Exod 29:46 şi Levitic 11:45 vedem care este motivaţia lui Dumnezeu atunci când a plănuit, înainte de întemeierea lumii, mântuirea unor păcătoşi ca noi: "Ei vor cunoaşte că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din ţara Egiptului, ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor". "Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru, şi să fiţi sfinţi; căci Eu sunt sfânt". Toate promisiunile lui Dumnezeu ţintesc un rezultat binecuvântat.

Ultima modificare de Magdy (18/05/08 20:46)


12/05/08 10:09

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
O altă promisiune a Dumnezeului nostru minunat: a promis scăpare din ispită.

1Corinteni 10:13.

"Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda."

Ultima modificare de Magdy (18/05/08 01:30)


12/05/08 21:36

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Alte promisiuni ale Domnului, de care ar trebui să ne amintim mai des:

"Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine." Isaia 54:10

"Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregatesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi." Ioan 14:1-3

"Isus a zis: 'Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine.'" Ioan 14:6

"Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui." Apocalipsa 22:12

"Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin."- Apocalipsa 1:7

"El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut." Apocalipsa 21:4

"Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine, aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl, şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu îmi dau viaţa pentru oile Mele." Ioan 10:14-15

"Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă." Matei 11:28

"Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară." Matei 11:29-30

"Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului." Matei 24:27

"Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece." Matei 24:35

"Dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit." Matei 24:13

"Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul." Matei 24:14.

"Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!" Isaia 65:24


Ultima modificare de Magdy (18/05/08 20:48)


13/05/08 11:24

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
O promisiune a Domnului, care ne întăreşte şi în cele mai grele încercări, şi după cele mai năprasnice lovituri ale diavolului:

"Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi." Evrei 13:5

Ultima modificare de Magdy (15/05/08 22:55)


15/05/08 22:54

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Când, uneori, promisiunile cerului par să fie departe, când deznădejdea pare că pune stăpânire pe noi...


"Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra,
El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, şi dreptul tău ca soarele la amiază."
Psalmul 37:5,6

Ultima modificare de Magdy (18/05/08 01:29)


18/05/08 01:28

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Dumnezeu  nu doreşte moartea păcătosului, de aceea pentru cei cuprinşi de somnul spiritual, Domnul Isus  sună deşteptarea .

Apocalipsa 3:2
"Veghează, şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu."

   Acest semnal al deşteptării cuprinde o chemare la pocăinţă şi cercetare

Apocalipsa 3:3
"Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine, şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine."

şi o chemare la umblarea în lumină şi adevăr:

Apocalipsa 3:3,4
"Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine, şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine.
Totuşi ai în Sardes câteva nume, care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici."   Pentru cei ce vor birui ,umblând în ascultare şi curăţie, promisiunile Domnului Isus sunt măreţe :

Apocalipsa 3:5
"Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui."

Ultima modificare de Magdy (19/05/08 19:10)


19/05/08 19:03

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Suferinţa este un fenomen universal. Nimeni în mijlocul acestei lumi, nu va scăpa de dureri şi necazuri. Toţi avem parte de suferinţe cauzate de boli, pierderi sau de despărţirea de cei dragi. Mai devreme sau mai târziu , va trebui să ştim ce înseamnă vise sfărâmate, planuri neîmplinite şi dorinţe neatinse.

   Toţi vom avea parte de dureri cauzate de probleme fizice, provocări emoţionale sau lupte spirituale. În faţa acestora , banii ,puterea şi prestigiul social, nu oferă nici o perspectivă.

Suntem mângâiaţi însă, pentru ca în cele mai grele clipe de încercare, avem promisiunea ca Dumnezeu nu ne părăseşte şi este pentru noi un ajutor aflat la îndemână.

Psalmul 46:1
"Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi."

Psalmul 145:18
"Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima."


20/05/08 23:34

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
"Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit!" Faptele apostolilor 16:31


   1.Cred în Domnul Isus Hristos, fiindcă El mi-a iertat păcatele:
Faptele apostolilor 10:43
"Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor."
   Ce dar minunat ne-a oferit Dumnezeu prin Fiul Său în schimbul unui singur lucru: CREDINŢA ÎN DOMNUL ISUS!

   2.Cred în Domnul Isus, ca să nu fiu judecat:
Ioan 3:18
"Oricine crede în El, nu este judecat...
   Este greu să stai în faţa unui judecător pe acest pământ; dar să stai în faţa Judecătorului suprem care va judeca viii şi morţii? "... dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu."


   3.Cred în Domnul Isus, pentru că El mi-a dat dreptul să mă numesc copil al  lui Dumnezeu:
Ioan 1:12
"Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu."

   Ce dar minunat!
   Prezentul şi viitorul unui astfel de om sunt asigurate, conform promisiunilor Lui!
   Dumnezeu Însuşi Se îngrijeşte de răscumpăraţii Săi!
   SLAVĂ LUI!

Ultima modificare de Magdy (24/05/08 11:24)


24/05/08 11:21

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Proba creştinului pentru gradul credincioşiei sale, constă în nedreptăţi şi persecuţii pe care trebuie să le îndure. Dar  speranţa lui constă în făgăduinţele lui Dumnezeu.

Matei 5:10
"Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!

   Pentru ca speranţa noastră să fie cât mai admirabilă este necesar ca şi credinţa să ne fie puternică. Această speranţă este aseamănată  cu o ancoră. Un vapor când este bătut de furtună şi asaltat de valuri aruncă ancora pentru salvare. Dar numai ancora nu-i de ajuns, dacă nu am avea şi un lanţ puternic. Ancora reprezintă speranţa noastră, iar lanţul credinţa. Locul unde se prinde ancora sunt promisiunile lui Dumnezeu.


25/05/08 14:40

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Dacă vrei să ai o relaţie corectă cu Dumnezeu începe prin a conştientiza starea ta de păcat. După aceasta, urmează mărturisirea în umilinţă a păcatului înaintea lui Dumnezeu,

Isaia 57:15
"Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt. "Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite."

apoi angajamentul de a părăsi păcatul.

Romani 10:10
"Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,"

   Această pocăinţă trebuie însoţită de credinţă. Şi anume de credinţa că sacrificiul lui Isus prin moartea Lui pe cruce, precum şi învierea Lui minunată Îl fac să devină Mântuitorul tău personal.

Romani 10:9
"Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit" .

O serie de promisiuni divine care vin în urma credinţei ar fi:

Faptele Apostolilor 16:31
"...Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta."

Galateni 2:16
"Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii."

Galateni 3:11
"....cel neprihănit prin credinţă va trăi."

Şi mai sunt promisiuni multe făcute de Domnul , omului credincios.


   Dumnezeu a trimis pe Isus, Fiul Său, Mântuitorul, L-a jertfit pentru a ne elibera de păcate

Ioan 1:29
"A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: "Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!"

şi tot El îţi oferă acum promisiunea că :

"oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit" (Faptele Apostolilor 2:21).

Ultima modificare de Magdy (28/05/08 10:41)


28/05/08 10:41

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
"Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează, şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi EU NU TE VOI UITA CU NICI UN CHIP!" Isaia 49:15


   Ce glorioasă este promisiunea din versetul acesta! Chiar dacă mamele vor ajunge în situaţii să-şi uite copiii, totuşi Dumnezeu nu ne va uita cu nici un chip. S-ar putea găsi cuvinte mai potrivite, pentru vremea de astăzi? Cu fiecare zi păşimpe un drum necunoscut! Ce bine că avem o astfel de promisiune!

   Promisiunile lui Dumnezeu ne fac plini de încredere. Asigurarea că nu vom fi uitaţi, ne face să nu mai fim atât de frământaţi şi de îngrijoraţi. Dumnezeu, care îngrijeşte de păsările cerului, de iarba câmpului şi de animale, ne va purta şi nouă de grijă, în fiecare nouă zi.
   El nu a uitat de Ilie când era flămând în pustie, ci i-a trimis hrană prin corbi. Faptul că nu vom fi uitaţi înseamnă că vom fi păziţi de Dumnezeu. Dacă nu am avea astfel de promisiuni divine, am fi asemenea unui vapor fără busolă pe marea învolburată.


"Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău, CĂCI TU EŞTI CU MINE!" Psalmul 23:4


   Deşi viaţa noastră este sub protecţia divină, uneori se întâmplă să apară anumite încercări ale credinţei. Gândul la promisiunile lui Dumnezeu ne face să trecem fără teamă prin această vale a umbrei morţii, a răului care ne înconjoară la tot pasul.
   DACĂ AJUTORUL DIVIN ZĂBOVEŞTE, AŞTEAPTĂ-L, CĂCI VA VENI NEGREŞIT!

   Promisiunile lui Dumnezeu ne luminează viitorul. Dacă vom fi uitaţi de toţi, DSumnezeu nu ne va uita cu nici un chip. Într-o lume în care toate sunt îndreptate spre rău, ce mare binecuvântare avem ştiind că viitorul nostru este luminat de dragostea lui Dumnezeu!
   Atunci vom putea spune:

Cu Isus sunt pretutindeni,
Orişiunde, orişicând.
El e singurul meu sprijin,
Mă-ntăreşte orişicând.
Pretutindeni, pe-a Lui urme
Vreau să calc mereu, mereu,
Nici la dreapta, nici la stânga
Nu m-abat din drumul Lui!


29/05/08 12:15

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Dacă mergem pe Mâna Lui Dumnezeu, dacă umblăm pe calea Lui, dacă ne încredem din toată inima în El, vom putea cânta şi noi ca şi David:


Psalmii 138:
1. " Te laud din toată inima, cânt laudele Tale înaintea dumnezeilor."
2. "Mă închin în Templul Tău cel sfânt, şi laud Numele Tău, pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale."
3. "În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul."
4. "Toţi împăraţii pământului Te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii Tale;
5. "ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului!"
6. "Domnul este înălţat: totuşi vede pe cei smeriţi, şi cunoaşte de departe pe cei îngâmfaţi."
7. "Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta mă mântuieşte."
8. Domnul va sfârşi ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ţine în veci: nu părăsi lucrările mâinilor Tale."


Ultima modificare de Magdy (30/05/08 10:58)


30/05/08 10:56

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
O altă promisiune a Domnului, care nu cred că mai are nevoie de vreun comentariu.

Ezechiel 36:26,27
"Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi..."


03/06/08 10:52

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Promisiunea Duhului Sfânt


1. Duhul promis în Ioel

Ioel 2:
28. După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii.
29. Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea.


   Ioel nu introduce o promisiune nouă, ci continuă promisiunea făcută prin proorocul: " Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta, şi binecuvântarea Mea peste odraslele tale" Isaia 44:3
  Aceeaşi promisiune este făcută de Dumnezeu şi prin Ezechiel 39:29: "Şi nu le voi mai ascunde Faţa Mea, căci voi turna Duhul Meu peste casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu" .


2. Duhul Sfânt promis de Ioan Botezătorul.

   Propovăduind despre apropierea împărăţiei lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul s-a referit la Mesia prin următoarele cuvinte: "Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine, este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc." Matei 3:113. Promisiunea făcută de Domnul Isus

   Una din discuţiile dintre Domnul Isus şi ucenicii Săi pe tema rugăciunii se încheie cu asigurarea că Tatăl ceresc este gata să dea darul Duhului celor care i-L cer.
   Ucenicii, probabil, mişcaţi de puterea şi duhul rugăciunii Domnului Isus, I-au cerut să îi înveţe să se roage şi ei.

Luca 11:1 "Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: "Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui."

Ca răspuns, Isus le oferă un model de rugăciune, cunoscută de creştinii de mai târziu ca rugăciunea "Tatăl nostru".
Dar, punctul culminant al discuţiei lor, îl constituie referirea Domnului Isus la Tatăl şi la Duhul Sfânt.

Luca 11:13 "Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!"


4. Duhul promis la înălţarea Domnului Isus

    Îndrăzneala şi înţelepciunea de care au dat dovadă cei dintâi propovăduitori ai Cuvântului, când li s-a cerut socoteală, le-au fost asigurate numai de către Duhul Sfânt,( care este sursa de putere şi de înţelepciune), prin promisiunea făcută în Luca 24:49 :".. că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus."

Ultima modificare de Magdy (05/06/08 12:34)


05/06/08 12:30

   
april
admin forum

Locatie: Germania
Inregistat: 15/10/05
Mi-am reamintit ca atunci cand eram copil am invatat 5 promisiuni de-ale lui Dumnezeu, si anume cele 5 sigurante :) . Una dintre ele s-a postat deja, dar o reiau si le scriu si pe celelalte 4 :

Siguranta mantuirii :

1 Ioan 5:11 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.
1 Ioan 5:12 Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.

Siguranta rugaciunii ascultate :

Ioan 16:24 Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

Siguranta biruintei :

1 Corinteni 10:13 Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

Siguranta iertarii :

1 Ioan 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

Siguranta calauzirii :

Proverbele 3:5 Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Proverbele 3:6 Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.


_______________________________________
Every Day Brings New Blessings

06/06/08 20:45

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Dumnezeu ca Tată a promis familie celor părăsiţi, a promis că le va fi Tată orfanilor şi ocrotitor al văduvelor.

Psalmul 68:

5. "El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în locaşul Lui cel sfînt.
6. Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte pe prinşii de război şi-i face fericiţi; numai cei răsvrătiţi locuiesc în locuri uscate."


Psalmul 146:

9. "Domnul ocroteşte pe cei străini, sprijineşte pe orfan şi pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi."


07/06/08 16:25

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Isaia 43
2. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.
3. Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău! ...
4. ... pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine, şi popoare pentru viaţa ta.
5. Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine.!
..


Ultima modificare de Magdy (10/06/08 12:21)

10/06/08 12:20

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
6. ... dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi, şi rupe orice fel de jug;
7. împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.
8. Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi.
9. Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: "Iată-Mă!"
. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară,
10. dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare!
11. Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă, şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.


10/06/08 14:35

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Psalmi 37:39: "Scăparea celor neprihăniţi vine de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului."

Naum 1:7"Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.

Psalmi 37:24"Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână."

Psalmi 32:7"Tu eşti ocrotire mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire."

Psalmi 71:20"Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri şi nenorociri; dar ne vei da iarăşi viaţa, ne vei scoate iarăşi din adâncurile pământului."

Psalmi 42:11"Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înlăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu."

Psalmi 73:26"Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele şi partea mea de moştenire."

Psalmi 91:10,11"De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale."

Psalmi 146:8"Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiaţi; Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi."

Psalmi 31:23"Iubiţi dar pe Domnul, toţi cei iubiţi de El. Căci Domnul păzeşte pe cei credincioşi, şi pedepseşte aspru pe cei mândri."

Iov 8:20,21"Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană, şi nu ocroteşte pe cei răi. Ba încă, El îţi umple gura cu strigăte de bucurie, şi buzele cu cântări de veselie."

Iov 5:19"De şase ori te va izbăvi din necaz, şi de şapte ori nu te va atinge răul."

Psalmi 9:9"Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz."

Ultima modificare de Magdy (13/06/08 13:17)


13/06/08 12:53

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit ca Om pe acest pământ, dar nu a fost primit. Înainte de naşterea Sa nu s-a găsit un loc de găzduire în casa de poposire. Când Şi-a început slujba, vestind poporului Său Evanghelie, El a fost respins.

"A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit!" Ioan 1:11

După aproximativ trei ani, oamenii au mers atât de departe, încât i-au cerut dregătorului roman să-L răstignească.

   Cum a reacţionat El la ura oamenilor? Când suntem trataţi cu nedreptate, suntem înclinaţi să plătim cu aceeaşi monedă. Isus însă i-a chemat pe oameni să vină la El şi le-a promis o primire plină de dragoste şi cea mai minunată casă. El doreşte să biruie inimile noastre încăpăţânate prin dragostea Sa.

"Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihna!"
"Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară!"

   Tuturor celor ce vin la EL, le promite:

" În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. " Ioan 14:2,3

   Ce contrast între primirea Sa în lume şi primirea noastră la El în slavă!


18/06/08 12:43

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Mângâiere prin izbăvire:

Isaia 40
10.Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere, şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui.
11.El Îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui, şi va călăuzi blând oile care alăptează.


Mângâiere prin Domnul:

Isaia 40
29.El dă tărie celui obosit, şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.
30.Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină;
31.dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.


Isaia 41
9.tu, pe care te-am luat de la marginile pământului, şi pe care te-am chemat dintr-o ţară depărtată, căruia ţi-am zis: "Tu eşti robul Meu, te aleg, şi nu te lepăd!"
10.nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.
11.Iată, înfruntaţi, şi acoperiţi de ruşine, vor fi toţi cei ce sunt mâniaţi pe tine; vor fi nimiciţi şi vor pieri, cei ce ţi se împotrivesc.
12.Îi vei căuta, şi nu-i vei mai găsi, pe cei ce se certau cu tine; vor fi nimiciţi, vor fi pierduţi cei ce se războiau cu tine.
13.Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: "Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!


Ultima modificare de Magdy (25/06/08 15:13)


25/06/08 15:13

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Promisiunile Domnului pentru cei umili:

Matei 18:4 "De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor."

Psalmul 10:17 "Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei."

Matei 23:12 "Oricine se va înălţa, va fi smerit; şi oricine se va smeri, va fi înălţat."

Iov 22:29 "Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta: Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecaţi."

Proverbele 16:19 "Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi, decât să împarţi prada cu cei mândri. "

Proverbele 3:34 "Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har."

Psalmul 9:12 "Căci El răzbună sângele vărsat, şi Îşi aduce aminte de cei nenorociţi, nu uită strigătele lor."

Proverbele 22:4 "Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa."

Proverbele 15:33 "Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei."

Proverbele 29:23 "Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste."

1 Petru 5:6 "Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe."


29/06/08 10:42

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Copiii sunt o binecuvântare a Domnului. Ei nu au fost creeaţi la întâmplace, ci joacă un rol foarte important în planul global al lui Dumnezeu.

Dumnezeu compară copiii Lui cu copiii firii pământeşti.

Ioan 1:12,13 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

Toate făgăduinţele pretind împlinirea poruncii lui Dumnezeu:

Efeseni 6:2,3 "Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta" - este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă , "ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ."

Avem de la Domnul promisiunea unei vieţi lungi:

Deuteronomul 5:16 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, ca să ai zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.

Promisiunea grijii lui Dumnezeu:

Psalmii 27:10 Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte.

Promisiunea prezenţei lui Dumnezeu în viaţa copiilor Săi:

Proverbele 8:17 Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.

Promisiunea binecuvântărilor copiilor Săi:

Proverbele 8:32 Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele!

Promisiunea călăuzirii :

Isaia 40:11 El Îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui, şi va călăuzi blând oile care alăptează."


04/07/08 11:10

   
Magdy
membru

Inregistat: 09/01/07
Iosua 1:5 "Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi."

Iosua 1:9 "Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: "Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face."


06/07/08 16:02

   
Pagini:  1 2    Felicitari Craciun, Felicitari cu ocazia Craciunului si Anului Nou, Felicitari electronice de sarbatori, Felicitari cu mesaj crestin Nasterea Domnului, Mesaje sarbatori de iarna, Urari de Anul nou, Urari sarbatori
felicitari electronice mesaj inviere felicitari sfintele pasti felicitare online pentru pasti felicitari crestine cu mesaj din Biblie felicitare cu mesaj de inviere felicitare cu mesaj de inviere felicitare crestina verset biblic inviere
Mergeti la
Powered by PunBB
© Copyright '02-'04 Rickard Andersson
© 2005-2018 TANARCRESTIN.net